مقالات زیست شناسی

چربی خون ( منظوم)

ورم کلیه و بیماری قند                        موجب کثرت کلسترولند

زرده تخم و دل و قلوه کباب         مرغ و مغزند بر این درد اسباب

هضم روغن چو نیاید ز جگر        موجب چربی خون است و خطر

گر ترشح ننماید تیروئید                     خاطر افسرده و پژمرده شوید

میوه و ماست اگر خورده شود               موجب دفع وی از تن گردد

روغن ذرت و زیتون خوبست               با غذا پخته شود مرغوبست

قند و شیرینی و چربی ضرر است   خوردنش باعث رنج و خطر است

گوشت بی چربی و لاغر خوبست              سبزی خام بسی مطلوبست

ظهرها آش و شب جوجه کباب           با کمی دوغ بخور زود بخواب

صبح با رقص ز بستر برخیز                  قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                       شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم ( گرد آوری اسماعیل)

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن