مقالات زیست شناسی

بی خوابی شبانه (منظوم)

گر تو را خواب نیاید در شب           روز در زحمتی و شب به تعب

اولا شام کمی کمتر خور                  زود از صرف غذا دست ببر

هر چه که معده سبک تر باشد              خواب راحت تر و بهتر باشد

ثانیا خواندن چند صفحه کتاب               آزمایش شده زود آرد خواب

خوردن دوغ بسی مطلوبست            همچنین شربت دارچین خوبست

ثالثا ورزش و یا نرمش کم                          آورد خواب به چشم آدم

تا توانی ابدا قرص مخور                          تن به آلودگی سم مسپر

نیست تاخیر به هر کار ثواب               همچنین هست زیانها ز شتاب

بشنو این پند حکیمانه ز من                     کار امروز به فردا مفکن

آنچه گفتیم ز خوراک و ورزش           به عمل آر و دگر رنج مکش

صبح با رقص ز بستر برخیز           قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                      شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم (اسماعیل )

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن