مقالات زیست شناسی

ورم چشم و گل مژه (منظوم)

هر که را کرد ورم پیله چشم               که شد از درد و ورم اندر خشم

یا که در پلک زده جوش سفید                  شده مایوس ز داروی مفید

گل بابونه و ختمی بستان                    با کمی چائی و صبر و قطران

طبق دستور بجوشان در آب          پس بکن صاف و بریزش به گلاب

چشمها را چو بشوئی با آن                      می کند درد ورم را درمان

مازو و سنجد و یک دانه بلوط                 ریشه خشک درختی از توت

چونکه جوشید بکن صاف و زلال           پس بشو چشم و بکن دفع ملال

وازلین و تانن و روغن گاو                 خوب مخلوط کن و هم ساز پماد

بعد شستن به شب و صبح بمال           تا که درمان شده گردی خوشحال

چون شفا یافتی از این دستور                    شب بخوان فاتحه اهل قبور

صبح با رقص ز بستر برخیز                    قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                     شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم (اسماعیل )

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن