مقالات زیست شناسی

درمان چاقی (منظوم)

درمان چاقی

گر کسی را شکم و بازو و ساق      بیش از اندازه شود فربه و چاق

دائم افزوده شود وزن بدن                       خسته گردد ز پیاده رفتن

اولین شرط علاجش امساک    از برنج و خورش و خورد و خوراک

لوبیا و نخود و گوشت وهمه                  پسته و فندق و حتی تخمه

ماهی و چربی و شیرینی و قند             بهر بیماری و چاقی ضررند

در عوض تندی و تلخی خوبست     هر چه ترش است همان مطلوبست

آش جو با عدس و سرکه نکوست      چونکه هم جای غذا هم داروست

مطلقا روز نباید خوابید                           کار باید کنی و رنج کشید

هر چه آید عرق از تن بیرون              تن شود لاغر و هیکل موزون

پس اگر چاقی و در رنج و عذاب            گوش ده پندم و آنگاه بخواب

صبح با رقص ز بستر برخیز                   قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                        شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن