مقالات زیست شناسی

آسم (منظوم)

آسم بیماری طاقت فرساست                   دشمن پیر و جوان و برناست

گر شدی بر مرض آسم دچار                  که نیابی ز غمش راه فرار

علفی هست به نام گزنه                            که گزد دست به مانند کنه

همچو چائی کمی از آن دم کن                نوش کن رفع غم و ماتم کن

یا بورانی کن و با ماست بخور                شر تنگ نفس و آسم بکن

صبح با رقص ز بستر برخیز              قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                     شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن