مقالات زیست شناسی

اثر استرس بر سیستم گوارش(منظوم)

وحشت و دلهره و ترس و هراس      کم کند حافظه و هوش و حواس

ترس انگیزه صدها ضرر است         که یکی زخم به اثنی عشر است

دیدن منظره ای وحشتناک               اشتها کم کند از خورد و خوراک

چون ترشح کند از معده اسید               می شود قرحه سپس زخم پدید

پس بپرهیز ز هر هول و هراس           تا شود معده مصون از آماس

هر که را زخم به اثنی عشر است   دارویش شادی و ساز و سفضر است

آزمایش شده هر ساز و سرود                 می دهد زخم درون را بهبود

صبح با رقص ز بستر برخیز                  قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                     شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن