مقالات زیست شناسی

درمان زگیل (منظوم )

هر کجای بدن افتاد زگیل                              که نیاید ز دواها تحلیل

صبح ها قبل طلوع خورشید            یا پس از عصر که خورشید پرید

دودی از پوست نخود باید داد                 پس از آن مرهم گوگرد نهاد

گل گوگرد و کمی موم عسل                  درهم آمیز و بیاور به عمل

موقع خواب بمالش به زگیل               رفع علت کند از شخص علیل

تخم ویروس بمیرد بر تن                        بدن از عارضه گردد ایمن

داروی دیگر درمان زگیل                         که برد زود هم آنرا تحلیل

چند شب گوشت به رویش بگذار             صبح هر روز ز رویش بردار

گوشت فاسد شده انداز به دور                 خاک کن یا که بسوزان به تنور

تا که ویروس ز تن دور شود                          مبتلا خرم و مسرور شود

صبح با رقص ز بستر برخیز                      قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                             شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن