مقالات زیست شناسی

خون دماغ (منظوم)

گر کسی خون ز دماغش آمد            سرعت خون به سراغش آمد

بشو از رمز پزشکی آگه                الکل و آنتی پیرین یک در ده

چند قطره به دماغش بچکان                   بهترین راه برای درمان

نوع دیگر تانن و آنتی پیرین                با کمی قند بهم ساز و ببین

چون کمی فوت کنی در بینی                       اثری معجزه آسا بینی

یا کمی آنتی پیرین را با آب                بخوران با عرق بید و گلاب

حوله ای سرد بینداز سرش                   تا شود دور زیان و خطرش

تا توانی سر او دار خنک            خون دماغ سد شود از آن بی شک

حرکت کردن و خفتن ضرراست     سبب خون روی و درد سر است

پس موثر چو فتاد این دارو                   ناخوش آهسته بخوابان و بگو

صبح با رقص ز بستر برخیز                قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                    شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن