مقالات زیست شناسی

سکته قلبی (منظوم)

سکته و سنکوپ و بیماری قلب           می کند زندگی از آدم سلب

گاه در آب کسی گردد غرق             یا به غفلت ز قضا گیرد برق

پس اگر زود نگردد درمان                 بیقین مرگ بود حاصل آن

هر که را قلب بیفتاد از کار                علتش هر چه و از هر آزار

یا ز هر کار و ز هر پیش آمد           قلب هر شخص متوقف گردد

زود بیمار بخوابان بر پشت               موضع قلب بیفشار به مشت

ملتفت باش پس از هشت فشار        که بری دور و رود قلب به کار

باید اندر بر او بنشینی                         لب گذاری به لبش یا بینی

یک دم از بینی و یک دم زدهان          فوت کن تا به تنش آید جان

پس به شکرانه تجدید حیات               گو نما پسته و خرما خیرات

صبح با رقص ز بستر برخیز             قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                   شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن