مقالات زیست شناسی

سنکوب یا ایست قلبی(منظوم)

سنکوپ

چند چیز است که در اندک مدت                                                     باز دارد دل و مغز از حرکت

مصرف الکل و غرق در آب                                                               اثر سم و دویدن به شتاب

ناگهانی خبر مرگ عزیز                                                           برف ، سرما ، گاز یا دود غلیظ

سبب سنکوپ قلبند اینها                                                                        که صدی پنج نیابند شفا

پس اگر قلب بیفتاد ز کار                                                               لحظه ای وقت معطل مگذار

بی تامل به علاجش پرداز                                                                  مالش قلب فراموش مساز

طاق بازش بخوابان به زمین                                                           در کنارش به دو زانو بنشین

بفشر قلب به دست و زانو                                                                    تا شود سینه فرا گاه فرو

گاه باید ز دهان و بینی                                                                     نفس خود به درونش بدمی

تا که پیدا شود آثار حیات                                                              پس بگو یافتی از مرگ نجات

صبح با رقص ز بستر برخیز                                                           قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                                                                 شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن