مقالات زیست شناسی

سودمندی هویج(منظوم)

سودمندی هویج

ویتامین آ به هویج است نهان                                                        که جوان می شود از آن انسان

کاروتن روغن خوشبوی هویج                                                          تن کند در بر امراض بسیج

می دهد فایده بر قلب و جگر                                                              می کند در ریه و کلیه اثر

آهن و کلسیم و فسفر و سود                                                           در هویج است فراوان موجود

هم به بیماری اسهال علاج                                                               هم کند رفع یبوست ز مزاج

آب آن رفع کند چین ز جبین                                                           باورت نیست بکار آر و ببین

صبح با رقص ز بستر برخیز                                                           قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                                                                 شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن