مقالات زیست شناسی

درمان نقرس و درد مفاصل(منظوم)

درمان نقرس و درد مفاصل

دید پایت چو ز نقرس آسیب                                                                 دم بکن 5 دقیقه گل سیب

استکانی چو خوری موقع خواب                                                 اوره کم می شود و درد و عذاب

عرعر و بید همین دارد اثر                                                        دم بکن برگ و گل و تخم و ثمر

همچنین کاکنج و شربت قند                                                             با سورنجان چو مربا گردند

بهترین دارو و درمان این است                                                         مبتلا را بسبب تسکین است

می کند اوره  ادرار توکم                                                                       عرق از ریشه بابا آدم

تره و شنگ و گیاه جاروب                                                          اندکی ریز چو سبزی در سوپ

دلمه برگ مو و آش کدو                                                                  درد نقرس کند از تن جارو

با اثر تر زهمه بیدمشک است                                                 همچو او برگ زبان گنجشک است

که بهر شام چو چائی دم کن                                                            نوش کن درد مفاصل کم کن

صبح با رقص ز بستر برخیز                                                           قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                                                                 شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن