مقالات زیست شناسی

درمان نقرس

درمان نقرس

هر که از نقرس پا در رنج است                                                    دارویش روغن بذر البنج است

چند روزی چو بمالد بر تن                                                                شود از درد و ملالت ایمن

سیر پخته است علاج روماتیسم                                                         کم کند حالت ننگین سادیسم

سیر پخته به گریپ است دوا                                                          می برد ضعف و دهد قوه باء

دافع نقرس و ضد روماتیسم                                                          نرم سازنده اعصاب و سادیسم

بذر البنج = شاهدانه

برگرفته از کتاب طب العموم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن