مقالات زیست شناسی

کلیه

لوبیای سحر آمیز :

 

كليه هاي شما لوبيا شكل هستند ، هركدام به اندازه ي مشت دست بوده و محل استقرار آنها نزديك ميانه پشت بدن درست زير قفسه ي سينه است.

 

كليه هاي شما خون را تصفيه مي كنند.

 

تصفيه در واحدهاي بسيار كوچكي درون كليه هاي شما به وقوع مي پيوندد كه نفرون ناميده مي شود.

 

هر كليه حدود يك ميليون نفرون دارد كه وظيفه ي آنها جابه جايي مواد و آب زايد بوده كه در نهايت تبديل به ادرار مي شوند.

 

ادرار از درون لوله هاي باريكي به نام ميزناي وارد مثانه مي شود.

 

در آنجا ادرار نگهداري شده تا زماني كه شما به دستشويي مي رويد.

 

مواد زايد در خون از شكستگي معمول بافت هاي فعال و از غذاهايي كه شما تغذيه مي كنيد حاصل مي شود.

 

چنانچه كليه هاي شما اين مواد زايد را جابه جا نكنند اين مواد در خون شما انباشته مي گردد و به بدن شما صدمه

وارد ميكند.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن