دکوراسیون و چیدمان

دكورآشپزخانه

الهام اسمعيلى

انجام هر پروژه اى نيازمند تحقيق و بررسى قبلى است. پروژه تغيير آشپزخانه نيز از اين امر مستثنى نخواهد بود. آشپزخانه قلب خانه محسوب شده و حضور طولانى مدت خانم خانه در اين مكان، اين حق را براى او ايجاد مى كند كه فضا و امكانات آن با توجه به سليقه، عادت و نيازهاى كارى و حتى براساس شرايط فيزيكى او ساخته و يا تغيير يابد ولى علاوه بر اينها بايد خاطرنشان كرد فرم و نقشه اين فضا نيز مانند هر مكان ديگرى از خانه، مى بايست از اصول و قوانينى تبعيت كند كه توسط متخصصين امر با در نظر گرفتن جوانب مختلف ساختمان سازى، ايمنى و همچنين جهت كاربرى هر چه راحت تر فضا براى انجام امور مربوطه ارائه شده است. به طور كلى در آشپزخانه سه مركز مهم وجود دارد كه مكان قرارگيرى شان، محل مناسب براى بقيه لوازم را تعيين مى كند. اين سه مركز عبارتند از: ? _ مركز نگهدارى مواد غذايى (يخچال و فريزر) ? _ مركز پخت و پز (اجاق گاز و فر) ?- مركز شست وشو (كاسه Sink) و ماشين ظرفشويى.در واقع اغلب مراحل آشپزى حاصل حركت هاى متمادى فرد (خانم خانه) مابين اين سه نقطه اصلى است. بنابراين انتخاب محلى مناسب براى آنها در آشپزخانه همواره از جمله مهمترين اقدامات در مرحله نقشه كشى اين فضا است. كارشناسان بهترين رابطه اين سه مركز با هم را با رسم خطى از هر يك از نقطه ها به نقطه ديگر بر روى پلان آشپزخانه نشان مى دهند كه برخورد حاصل از آن سه خط با يكديگر مثلثى است كه به آن مثلث فرضى كار در آشپزخانه اطلاق مى شود. لازم به ذكر است كه اين مثلث مى تواند در انواع مختلف ايجاد شود و نوع آن رابطه مستقيمى با شرايط محيط و در واقع نقشه فضا دارد. به اين ترتيب كه با توجه به مكان اختصاص يافته به هر يك از اين مراكز در نقشه آشپزخانه و فواصل آنها از هم مثلثى متناسب با آن مشخصات ايجاد مى شود.
نكته: گاهى نقشه و شرايط محيط امكان تشكيل چنين شكل هندسى را نداده و به جاى مثلث پاره خط ايجاد مى شود. در همين راستا آشنايى با رايج ترين نقشه هاى آشپزخانه مى تواند شما را در مرحله بازسازى و يا حتى ساخت اين محيط و برنامه ريزى براى مناسب ترين مكان ها جهت مراكز اصلى يارى دهد. به طور كلى معمولاً در ساخت آشپزخانه يكى از پنج نقشه رايج زير مورد استفاده قرار مى گيرد:
?- آشپزخانه هاى باريك مستطيلى شكل. در اين آشپزخانه ها معمولاً امكان اختصاص تنها يك ديوار طولى به كابينت بندى و همچنين مراكز اصلى يادشده وجود دارد و ديوار طولى ديگر نقش محدودكننده فضا را داشته و يا در آشپزخانه هاى با سيستم باز پيشخوان غذاخورى در آن در طول اين مستطيل كم عرض واقع مى شود. دو عرض آن را نيز پنجره و در ورودى تشكيل مى دهند. اين همان نقشه اى است كه سه مركز بر روى يك ضلع شكل هندسى نقشه آشپزخانه قرار گرفته اند.
?- آشپزخانه راهرويى. اين آشپزخانه همان شكل و فرم نمونه قبلى را داشته ولى به جهت عريض تر بودن اين مستطيل، امكان اختصاص دو طول آن به مراكز ياد شده وجود دارد. در نتيجه مى توان با قرار دادن دو مركز بر روى يك ضلع و مركز ديگر بر جايى در ضلع روبه روى آن مثلث را تشكيل داد.
?- آشپزخانه L شكل. در چنين آشپزخانه اى يك عرض و يك طول مستطيل به كابينت بندى و همچنين مراكز پخت وپز مى تواند اختصاص يابد. در اين نقشه نيز ايجاد مثلث كارى عملى است.
?- آشپزخانه U شكل. اين نقشه ايده آل ترين فرم براى مثلث كار در آشپزخانه است. به اين ترتيب كه هر راس مثلث مى تواند بر روى يك ضلع مستطيل واقع شده و در صورتى كه فواصل اين سه راس با هم يكسان باشند، مثلث متساوى الاضلاع ايجاد مى شود. در نتيجه براى فرد نيز حركت ما بين مراكز، با طى مسيرى يكسان امكان پذير بوده و به اين طريق بازدهى كار نيز سريع تر و بهتر خواهد بود.(شرق)

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن