مطالب عاشقانه

شعر

هنوز هم زيباترين آوای دنيا برايم شنيدن خنده های توست


هنوز هم زيباترين طلوع برايم طلوع چشمان زيبای توست


هنوز هم غم انگيز ترين اتفاق برايم صورت اندوه ناک توست


هنوز هم آغوشت برايم مقدس و دستانت زندگی بخش به جان من است


هنوز هم در کوچه های خلوت عاشقی ، در ميان سکوت بوسه هايمان زندگی ميکنم


شايد رهگذری مژده ای  از رويای ماندگار و عشق جاودانه ام ، به همراه بياورد…

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن