مطالب عاشقانه

سنگ صبور

رفيق من سنگ صبور غمهام
به ديدنم بيا که خيلي تنهام

هيچکي نميفهمه چه حالي دارم
چه دنياي رو به زوالي دارم

مجنونمو دلزده از ليليا
خيلي دلم گرفته از خيليا

نمونده از جوونيام نشوني
پير شدم پير تو اي جووني

تنهاي بي سنگ صبور
خونه ي سرد و سوت و کور

توي شبات ستاره نيست موندي و راه چاره نيست

اگرچه هيچکس نيومد سري به تنهاييت نزد

اما تو کوه درد باش طاقت بيار و مرد باش

تنهاي بي سنگ صبور
خونه ي سرد و سوت و کور

توي شبات ستاره نيست
موندي و راه چاره نيست

اگر بياي همونجوري که بودي
کم ميارن حسودا از حسودي

صداي سازم همه جا پر شده
هر کي شنيده از خودش بيخوده

اما خودم پر شدم از گلايه
هيچي ازم نمونده جز يه سايه

سايه اي که خالي از عشقو اميد
هميشه محتاجه به نور خورشيد

تنهاي بي سنگ صبور
خونه ي سرد و سوت و کور

توي شبات ستاره نيست
موندي و راه چاره نيست

اگرچه هيچکس نيومد سري به تنهاييت نزد

اما تو کوه درد باش طاقت بيار و مرد باش

تنهاي بي سنگ صبور
خونه ي سرد و سوت و کور

توي شبات ستاره نيست موندي و راه چاره نيست

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن