مطالب عاشقانه

چند جمله پر معنا……

فقط کسي معناي دلتنگي را درک مي کند که طعم وابستگي را چشيده باشد پس هيچ گاه به کسي وابسته نشو که سرانجام آن دلتنگي است……

در زندگي سه راه را دنبال کن:
1)دوست داشتن را براي يک تجربه
2)عاشق شدن را براي يک هدف
3)فرامش کردن را براي قبول واقعيت……!!!

اينگونه زندگي کن:
ساده اما زيبا
مصمم اما بي خيال
متواضع اما سربلند
مهربون اما جدي
سبز اما بي ريا
عاشق اما عاقل……….

من تمنا کردمکه تو با من باشي و تو گفتي هرگز ….پاسخي سخت و درشت و ما را غصه ي اين هرگز کشت………….

کاش هيچ وقت عاشق نمي شدم ………

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن