مطالب عاشقانه

دير ميرسي

دير ميرسي

شب آرامش تنهايي
اشکهاي آسمان به صورتم دويده اند
کاش آن زمان که اشکهاي من
اين هجوم باور نبودنت
صورت مرا ميان چشم هاي عابران
خيس و غم گرفته کرد
آسمان کمي به فکر آبروي اين دل شکسته بود
قاصدک رسيده است
با نگاه من حرف ميزند
کاش روز آخري که ديدمت
مي رسيد قاصدک
درد هاي کهنه ء دل مرا به باد مي سپرد
امشب آسمان پر از ستاره است
پشت ابرها نشسته اند
گاهي از کنار ابر
با نگاه من
هم ترانه مي شوند
کاش آن زمان که شب مرا ربود
در سياهي و سکوت غرق کرد
يک ستاره در نگاه من شکفته بود
اي تمام آرزوي سالهاي بي کسي
مي رسي
ولي تو هم
مثل اشک هاي آسمان
مثل قاصدک
مثل آن ستاره ها
هميشه دير

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن