مطالب عاشقانه

يادتون باشه

يادتون باشه عشق يه بازيه اماوقتي

خسته شدين نمي شه از وسط ول کنين

يادتون باشه هميشه طرفه مقابلتونو

بفهمين چون اين بازي بي قاعده است

يادتون باشه اگه مي خواين تو اين

بازي برنده باشين بايد صادق باشين

تو اين بازي بايد خودتو يادت بره

بايد دلتنگ بشي

بايد بي قرار بشي

ولي نبايد

دروغ بگي

نبايد خودتو گول بزني

و اين بازي هيچ وقت يه برنده نداره

اگه پايانش رسيدن باشه

هر دو برنده ايد

و

اگه باختن باشه هر دو باختيد

و يادتون باشه به خودتون دروغ نگيد.

خودت را دوست داشته باش

تا به ديگران فرصت دوست داشتن بدهي
براي عشق هيچ گاه دير نيست.

پس نگران گذران عمر نباش
عشق در بستر زمان شکل مي گيرد.

پس بايد صبور باشي

بيشترين لذت عاشق از عشق است

نه از معشوق. پس سعي کن عاشقتر باشي

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن