مطالب عاشقانه

دخترك تنها

واي از اين دنياي رنگارگ..

ابرک آبستن امشب

باز دل نازک شده ست

باز لابد آسمان

حرف از جدايي ها زده ست

کاينچنين باران اشک

از غمين چشمان ابر

مي بارد

موج دريا را نگاه کن !..

وه چه غوغايي به راه انداخته ست

باز شايد صخره ها

از بي وفايي ها

سخن ها با دل دريا زدند

کاينچنين دريا با بي تابي

سر به سنگ مي کوبد

باد سهمگين را چرا؟!!

اين همه فرياد است

شايد او هم در اين آشفته دنيا

نشاني از دو رنگي ها ديده ست

کاينچنين سخت مي تازد

به سوي خداوندش

تا هزاران بار گلايه سر دهد

از زمانه صد رنگش

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن