مطالب عاشقانه

حقيقت…

دلتنگي هاي آدمي را با ترانه اي مي خواند،روياهايشان را آسمان پر ستاره ناديده مي گيردو هر

دانه برفي به اشكي نريخته مي ماند.

سكوت سرشار از سخنان نا گفته است.از حركات نا كرده…

اعتراف به عشق هاي نهان و شگفتي هاي بر زبان نيامده…

در اين سكوت حقيقت ما نهفته است.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن