مطالب عاشقانه

چگونه واسه دخترا جذاب باشيم

قبل از هر چيز بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که جذابيت چيزجدايي از زيبايي است
يک فر مي تواند چهره خيلي زيبايي نداشته باشد ولي فوق العاده جذاب باشد و همچنين
مي تواند خيلي زيبا باشد ولي اصلآ جذاب نباشد و معلومه کدام يک از اينها دوست داشتني تر است . جذابيت و گيرايي يک ويژگي کسب کردني و بدست آوردني است که بعضيها آگاهانه يا ناآگاهانه آنرا بدست مي آورند وبه آن دامن ميزنند
حالا ببينيم چگونه ميشود جذاب بود
ظاهري آراسته داشته باشيد :
مرتب باشيد .تميز باشيد.هماهنگي و پاکيزگي شما، نا خود آگاه شما را جذاب مي کند
بعضي ها به غلط و بر اساس تصويري نادرست ، براي جذاب شدن با بدبختي به فرمهاي عجيب و غريب لباس مي پوشند. آنچه مهم است اين است که مرتب و تميز و هماهنگ و در عين حال ساده باشيد تميزي و اطوي لباس شما ، تاثير رواني خاص روي افراد مي گذارد کساني که به ظاهر و آراستگي خود ، توجهي ندارند از جذابيت و نفوذ و تاثيرگذاري خود کاسته اند. کثيف بودن – ژوليده بودن و نامرتب بودن حتي حرفهاي قشنگ و درست و مثبت شما را بي مقدار و خفيف مي کند
بيشتر سکوت کنيد :
غالبآ افراد براي اينکه جذابتر شوند ، بيشتر شلوغ ميکنند و به خطا مي روند.سکوت يک تاثير ذهني و رواني مي گذارد. در سکوت ، فرد ، پيرامون خود خلاء ايجاد مي کند و هر خلايي ، جذابيت را سبب مي شود اساسآ آنچه جذب و جذابيت را سبب مي شود خلاء است. آنها که بيشتر صحبت مي کنند و فراوان حرف مي زنند از جذابيت خود مي کاهند.ضمن آنکه سکوت و گوش دادن بيشتر ، به واقع شما را عاقلتر و با تجربه و قابل اطمينان تر معرفي مي کند که زمينه اي مساعد براي صميميت است.
نرم و ملايم سخن بگوييد :
وقتي نرم و ملايم سخن مي گوييد ، جذاب و محبوب مي شويد . جذابيت به تقلا و تکاپو نياز ندارد به خلاء ، آرامش و ملايمت مرتبط است.جيغ نزنيد. داد و هوار نکنيد. خود را به در و ديوار نکوبيد .
آدمهاي عصبي و خشن و داد و هواري براي صميميت ، نا مناسب و غير قابل اعتمادند.
فرد محترمي باشيد :
بي احترامي به خود ، به ديگران و بي احترامي و بي ادبي در کلام و رفتار همه از جذابيت شما مي کاهد. شما هم در ظاهر آراسته ايد و هم در باطن وارسته ايد . افراد مودب و متين و محترم بي ترديد جذابند و اين جذابيت از درون موج مي زند کساني که به هتاکي و ناسزا گفتن زبان مي گشايند و به تحقير و تمسخر ديگران مشغولند ، شايد به ظاهر جذابيتي کمرنگ داشته باشند اما اين جذابيت جنبه رواني ندارد و تاثير ذهني مطلوبي نمي گذارد. محترم و مودب و با شخصيت باشيد ، خود به خود جذاب مي شويد.
زياد شوخي نکنيد اما فراوان تبسم کنيد :
شوخي کردن فراوان از انرژي ذهني و جذابيت شما مي کاهد چراکه شوخي فراوان به تدريج مرزهاي بايسته را از بين مي برد ، به تکاپوي فراوان شما مي انجامد و صحبت بسيار به دنبال دارد و چه بساکه به بي احترامي خود و ديگران منجر مي شود. متبسم باشيد که تبسم به چهره شما جذابيتي عميق و ژرف مي بخشد. در تبسم ، سنگيني و متانت است و جذابيت . ولي در خنده و شوخي فراوان ، سبکي
است و کاهش جذابيت
قاطعيت يعني جذابيت :
کساني که شخصيت قاطعي دارند ، هدفهاي مشخص و ارزشهاي معين و برنامه مدوني دارند بي استثنا جذابند. کساني که قدرت نه گفتن دارند و بازيچه اين و ان نمي شوند ، جذابند اين موضوع بيش از همه شيوع دارد که عدهاي از هدفها و برنامه ها و خواسته هاي خود مي گذرند و خود را فداي اين وآن مي کنند و مي خواهند اينگونه جذاب و محبوب باشند. اما هميشه مي بينيم ، شخصيتهايي جذاب و تاثير گذارند که بسيار مصمم هستند و اعتماد به نفس دارند به دنبال هدفي مشخص و معين با اعتماد به نفس عالي ، بودن و قدرت و شهامت نه گفتن ، داشتن به هر آنچه که ما را از ارزشها و ارمانهاي عاليمان باز مي دارد ، شخصيت ما را مشخص تر مصمم تر و قاطع تر مي سازد که جذابيت از وجود چنين شخصيتي موج مي زند.
اميال و غرايز خود را کنترل کنيد :
کساني که شخصيت مسلط دارند و بر غرايز و اميال خود تسلط بيشتري دارند ، کساني که بر ميل جنسي و شهوت و ميل به غذا خوردن و هيجانات و عواطف خود مسلط هستند ، جذابيت معنوي دارند . تاثير رواني مي گذارند و از وجودشان انرژي سرشااري به بيرون مي تابد
وقتي شما جذاب باشيد داراي قدرت تاثير گذاري بيشتري هستيو و پيشنهادات خوبي از هر سمت به سوي شما روانه مي شود و مي توانيد زندگي بهتري داشته باشيد
همه اينها که از جذابيت گفته شد پايه هاي صميمت هستند.
شما نمي توانيد جذاب نباشيد اما تاثير گذار و با نفوذ باشيد .

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن