مقالات ریاضی

حل مسئله


فرآيندي است كه شخص با توجه به تجارب عملي و توانمندي هاي ذهني خود بتواند در جهت حل مسئله يا مشكل قدم برداشته و به نتيجه مطلوب دست يابد.

مراحل حل مسئله :


1 – شناسايي يا طرح مسئله : مرحله اي كه در ان ذهن (افكار يا احساس) شخص يا مسئله يا مشكلي رو به رو مي شود.

2 – جمع آوري اطلاعات : براي اين كه مشكل يا مسئله دقيقاً مشخص و معلوم شود، ضروري است اطلاعات دقيق درباره آن موضوع را جمع آوري كند.


3 – تعريف دقيق مسئله : در اين مرحله شخص با بررسي اطلاعات جمع آوري شده به ريشه و ماهيت مشكل خود پي مي برد.


4 – توليد و خلق راه حل هاي مختلف : در اين مرحله شخص سعي مي كند راه حل هاي مختلف را از طريق بارش فكري، تعامل و هم انديشي با ديگران با دست آورد.

همه راه حل هاي مختلفي كه به ذهنش خطور مي كند را بنويسيد .
هدف در اين مرحله، فقط پيدا كردن راه حل هاي گوناگون است ، نه اين كه كداميك از راه هايي انتخاب شده بهتر و قابل قبول تر است!


5 – بررسي راه حل هاي گوناگون و انتخاب بهترين راه حل : در اين مرحله فرد هر يك از راه حل هايي كه در مرحله قبل يادداشت شده بود را با نمره ارزش گذاري مي كند تا دريابد، كداميك از راه حل ها كارايي بهتر و قابليت اجرايي بيشتري دارد و به نوعي زودتر و بهتر مي تواند مشكل يا مسئله را حل نمايد.


هدف در اين مرحله بر خلاف مرحله قبل ، قضاوت و داوري است و به بررسي كيفيت و محتواي راه حل ارائه شده را انتخاب كرده و به مرحله اجرا مي گذارد

6 – اجرا و ارزيابي: پس از انتخاب بهترين راه حل و اجراي آن، ارزيابي از مشكل يا مسئله، آغاز مي شود.


اگر راه حل انتخاب شده موفقيت آميز باشد ، مشكل خاتمه پيدا مي كند. اگر موفقيت آميزنبود اوليت بعدي را به مرحله اجرا مي گذارد.


در صورتي كه فرد نتواند با پياده كردن راه حل هاي ارائه شده به حل مسئله برسد، امكان دارد تعريف درست و دقيقي از مشكل نداشته است، پس توصيه مي شود مجدداً مراحل را از تعريف دقيق مسئله شروع و ادامه دهد

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن