مطالب عاشقانه

سبک هاي مختلف عشق

1- (eros روس ) :عشق به زيبايي – فاقد منطق – عشق فيزيکي که به واسطه جذابيت و کشش هاي جسماني و يا ابراز آن به طورفيزيکي نمايان ميگردد – همان عشق در نگاه اول – با شدت آغاز شده و بسرعت فروکش ميکند .

2- (ludus لودوس ) : عشق تفنني – اين عشق بيشتر متعلق به دوران نوجواني مي باشد – عشق هاي رمانتيک زودگذر – لودوس ابراز ظاهري عشق مي باشد – کثرت گرا نسبت به شريک عشقي – به اصطلاح فرد را تا لب چشمه برده و تشنه باز ميگرداند – رابطه دراز مدت بعيد به نظر مي رسد .

3- (philo فيلو ) : عشق برادرانه – عشقي که مبتني بر پيوند مشترک مي باشد – عشقي که بر پايه وحدت و همکاري بوده و هدف آن دستيابي به منافع مشترک مي باشد .

4- (storge استورگ ) : عشق دوستانه – وابسته به احترام و نگراني نسبت به منافع متقابل – در اين عشق همنشيني و همدمي بيشتر نمايان مي باشد – صميمانه و متعهد – رابطه دراز مدت است – پايدار و با دوام –

5- (pragma پراگما ) : عشق منطقي – اين مختص افرادي است که نگران اين موضوع ميباشند که آيا فرد مقابلشان در آينده پدر و مادر خوبي براي فرزندانشان خواهند شد ؟ عشقي که مبتني بر منافع و دورنماي مشترک مي باشد – پايبند که اصول منطق و خردگرا مي باشد – همبستگي براي هدف و منافع مشترک .

6- (mania مانيا ) : عشق افراطي – انحصار طلب ، وابسته و حسادت بر انگيز – شيفتگي شديد به معشوق – اغلب فاقد عزت نفس – عدم رضايت از رابطه – مانند وسوسه مي ماند و ميتواند به احساسات مبالغه آميز و افراطي منجر گردد – عشق دردسر ساز – عشق وسواس گونه .

7- ( agape اگيپ ) : عشق الهي – عشق فداکارانه و از خود گذشته – عشق نوع دوستانه (تمايل انجام کاري دادن کاري براي ديگران بدون چشمداشت ) – عشق گرانقدر

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن