مقالات تاریخ

انواع گاهشماری

انواع گاهشماري درايران

 

گاهشماري ايراني

 

ايرانيان مبدا سال و نوروز را در آغاز بهار قرار داده اند. اين مبداء از زمان ملكشاه سلجوقي و توسط منجمان ايراني همچون عمر خيام بنيان گذاشته شده كه از آن به نام تاريخ جلالي يا ملكي ياد شده است و از سال 1304 خورشيدي بنابر قانون مصوب يازدهم فروردين سال هجري شمسي كه داراي شش ماه 31 روزه پنج ماه 30 روزه و يك ماه 29 روزه با مبداءنوروز بهاري است به عنوان سال رسمي معرفي شده است

 

گاهشماري هجري قمري

 

اين گاهشماري بر مبناي چرخش و حلول ماه تنظيم مي شود و داراي 12 ماه (355 روز )است. مبداءاين تقويم هجرت پيامبر از مكه به مدينه است.

 

گاهشماري ميلادي و آشوري

 

اين دو تقويم از يك مبناي آغاز ساليانه برخوردار است كه برابربا اول ژانويه است و ماه هاي برابر دارند ،اگر چه مبناي آغاز گاهشماري آشوري تا ساليان پيش برابر با يازدهم فروردين بوده است.قوم آشوري از اقوام با سابقه ايراني هستند ،مبناي سالشمار آنان زمان وروداين قوم به ايران است.

 

گاهشماري زرتشتي

 

مبداءآن نوروز است اما روزهاي ماه ها از سي نام ويژه برخوردار بوده اند كه در تطبيق با تقويم خورشيدي رسمي به دليل 31 روزه بودن شش ماه نخست سال از جابجايي نسبي شش روزه برخوردار است و مبناي شمارش آن تولد زرتشت است.

 

گاهشماري عبري

 

اين گاهشماري ريشه در تقويم عيلامي و هخامنشيان دارد و مورد استفاده يهوديان است.يهوديان مبداءگاهشماري خود را تولد حضرت آدم به روايت عبري مي دانند.

 

گاهشماري صابئين مندابي

 

اين قوم ساكن در استان خوزستان هستند و تقويم آنها دو مبداء دارد: آغاز يكي را از تولد حضرت يحيي ذكريا و ديگري را تولد حضرت آدم مي دانند.

 

 

 

 

گاهشماري دريايي

 

اين تقويم در بين جنوب نشينان رايج بوده است.اين گاهشماري از سه فصل صد روزه،يك فصل شصت روزه و روزهاي پنجه برخوردار است كه در آن فصلها به بخش هاي ده روزه تقسيم مي شده اند.

 

گاهشماري محلي

 

مردمان مناطق كوهدشت لرستان ،پشتكوه ايلام ،پشتكوه ايلامپشتكوه ايلامپشتكوه ايلامپشتكوه ايلامپشتكوه ايلام ،طبري و كردان داراي تقويمهاي محلي بوده اندكه بسياري از آنان منسوخ شده است.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن