شاعران ایرانی

قیصر امین پور

 

 

 

قیصر امین پور شاعری که بر خلاف نام کوچکش بسیار بزرگ بوده

 

دردوم اردیبهشت 1338 دردزفول متولد گردید وی در1376 موفق

 

به اخذ مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی ازدانشگاه تهران شد .

 

 

 

وی فعالیت هنری خود را از سال 1358 آغاز نمود و همچنین درسال

 

1367 سردبیر مجله ی سروش نوجوان شد در حالی که درهمین سال

 

در دانشگاه الزهرا (س) و تهران تدریس می کرد .

 

او نخستین شعرش را در سال 1363 به نام ((تنفس صبح))سرود و در

 

همین سال دومین مجموعه ی شعرش را به نام ((درکوچه ی آفتاب))

 

را انتشار داد ، اشعار ((فضلی با مردان خدا)) را در سال 57 تا 63

 

سرود او همچنین در سال 1365 ((منظومه ی ظهر روز دهم)) را

 

که مربوط به حماسه ی عاشورابوده نیز انتشار داد اما یک اثر ازوی

 

به نام ((آینه ی ناگهان)) تحولی شگرف را نشان می دهد که نشانگر

 

این است که او به بلوغ شعری رسیده است واین شعر او را در بین

 

شعرای دیگر تثبیت کرد ، در اواسط دهه ی 70 دومین دفتر ازاشعار

 

امین پور به نام ((آینه ی ناگهان 2)) را منتشر شد ،او درسال81

 

یکی دیگراز اشعارش را با نام ((گل هاهمه آفتابگردانند)) را سرود .

 

آخرین اثر وی کتابی است به نام ((دستور زبان عشق)) .

 

 

 

سر انجام وی درهشتم آبان سال 1386 جان به جان آفرین تسلیم کرد

 

و جامعه ی ادبی را غرق درغم از دست دادن خود نمود .

 

 

 

روحش شاد یادش گرامی

 

 

دیوان اشعار:

 

 

موجیم و وصل ما از خود بریدن است

 

ساحل بهانه ای است ؟ رفتن رسیدن است

 

 

تا شعله در سریم ؟ پروانه اخگریم

 

شمع ایم و اشک ما ، در خون چکیدن است

 

 

ما مرغ بی پریم ؟ از فوج دیگریم

 

پرواز ما ، در خون تپیدن است

 

 

پر می کشیم و بال ، بر پرده ی خیال

 

اعجاز ذوق ما ، در پر کشیدن است

 

 

ما هیچ نیستیم جز سایه ای ز خویش

 

آیین آیینه ؟ خود را ندیدن است

 

 

گفتی مرا بخوان ؟ خواندیم و خامشی

 

پاسخ همین تو را ؟ تنها شنیدن است

 

 

بی درد و بی غم است ؟ چیدن رسیده را

 

خام ایم و درد ما ؟ از کال چیدن است

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن