مقالات تاریخ

نمازهای واجب وامام رضا(ع)

 

برنامه ی کلی امام رضا (ع)در سفر مشهد چنین بود :

حضرت در تمام نمازهای واجب خود در رکعت اول بعد از سوره ی حمد ،سوره ی قدر و در رکعت دوم بعد از حمد سوره ی توحید می خواندند.
در نماز های صبح وظهر وعصر روز جمعه در رکعت اول سوره های حمد و جمعه ودر رکعت دوم سوره های حمد ومنافقین را می خواندند.
آن حضرت در نماز عشای شب جمعه در رکعت اول بعد از سوره حمد سوره ی جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد سوره ی اعلی را می خواندند.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن