مقالات تاریخ

خواندني هاي شيرين از بزرگان

 

1-    فراوانی گفتار بیهوده نشانه ی قطعی ضعف شخصیت گوینده است.( بقراط )

2-    گاهی یك حركت ، یك حرف ، یك نگاه به اندازه یك غزل لطف و معنی دارد.( محمد حجازی )

3-    زبان آیینه روحیات انسانی است. ( لایب نیتس)

4-    سخن شیرین به زور  بازو نیاز ندارد. ( سیسرون )

5- هر كلمه كه از دهان بیرون می آید، مرهمی است كه بر زخمی می رسید یا خنجری است كه دلی را می شكافد یا نسیمی است كه دریای احساسات را به تلاطم می آورد . پس پیش از گفتار تأمل كنیم. ( محمد حجازی )

6-    همیشه صراحت بیان داشته باش و با قدرت حرف بزن.( فلمز )

7- اگر ما دنبال سعادت و خوشبختی هستیم باید از فكر كردن درباره حق شناسی یا حق ناشناسی خودداری كنیم و محبت و خوبی را فقط به خاطر مسرت باطنی انجام دهیم. (دیل كارنگی )

8-    از حرفها و كارهای بیهوده بپرهیز ، سكوت گاهی زینت انسان است.( ؟ )

9-    اگر سخن چون نقره است خاموشی چون زر ، پر بهاست. ( لقمان )

10 – داروی خشم خاموشی است. ( سقراط )

11 – سخن گفتن به موقع و سكوت نمودن به موقع نشانه عقل است. (سقراط )

12 – كسی اگر قادر به گفتن سخنان دلنشین نباشد اقلاً از حفظ سكوت عاجز نخواهد بود. ( بوذرجمهر)

13 – با دیگران بخندید نه بر دیگران . (دیل كارنگی )

14 – شادمانی عبارت است از پروراندن و شور و نما دادن عالی ترین صفات و خصائص.( ارسطو )

15 – باید تا آخرین حد ممكن خوشبخت باشیم و شادمانی كنیم. (؟ )

 

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن