مقالات جغرافیا

دانستني هاي جغرافيا

 

(باسمه تعالي)

دانستني هاي جغرافيا

1– علت پيدايش رنگين كمان اين است كه نورخورشيد با قطرات باران معلق موجود درهوا برخورد مي كند و قطرات باران مانند منشور عمل مي كند و نور خورشيد را تجزيه مي كند و رنگين كمان بو جود مي آيد .

2- اگردر نميكره شمالي فصل زمستان داشته باشيم در نيمكره جنوبي چه فصلي خواهد بود ؟ تابستان

3- اگر در نيمكره شمالي فصل پاييز داشته باشيم درنميكره جنوبي چه فصلي خواهد بود ؟ بهار

4- چيني ها مي گويند رابطه چين با امريكا به وضع هوا مي ماند .

5- بيشترين كاهش دما در شبانه روز معمولاً مربوط به ساعتها ي5 تا 7 صبح است چرا كه  در  روز  زمين بوسيله خورشيد  گرم مي شود و درشب بتدريج گرماي خودرا از دست مي دهدو معمولاً زمين در فاصله ساعتهاي 5 تا 7 صبح آخرين ذخيره هاي انرژي خودرا از دست مي دهد وبه همين دليل اين ساعات هوا سردتر است

6- گرماي وپژه آب 5 برابر خشكي است  يعني آب 5 برابر خشكي گرما لازم داردتا گرم شود  و به همين دليل آبها ديرتر گرم مي شوند وديرترنيز گرماي خود را از دست مي دهد و خشكي زودتر گرم مي شود و زودتر نيز گرماي خود را از دست مي دهد

7- برنج : اصل كلمه برنج به رنج بوده ، بد ليل اينكه با رنج و زحمت زيادي بدست مي آيد و بعد ها بخاطر گفتن زياد اين كلمه به برنج تغيير نام يافته است .

8- يزد به جنگل بادگير ها معروف است

9- اَخلمد : يكي  از مناطق  ييلاقي مشهد است . از آنجايي كه فرمانده  سپاه اسلام  در زمان فتح ايران خالدبن وليد بوده است،  مي گويند شخصي در اين منطقه  ييلاقي  همزمان با  فتح ايران بربالاي كوه رفته و به مردم اعلام كرده ، خَلد اَمد  ( خالد آمد ) و از آن زمان نام اين منطقه را اَ خلمد گذاشته اند .

10- ارتفاع پرواز هواپيما را با پا مي سنجند و هر پا 30سانتي متر است مثلاً موقعي كه مي گويند هواپيما يي در ارتفاع ده هزار پايي پرواز مي كند يعني در ارتفاع 3000 متري است و در رابطه با دريا در مورد فاصله، مايل دريايي بكار مي برند كه هر مايل 1853 متر است

11- وجود درختان زياد در يك محل همراه با آب و همچنين  وجود درياچه  بزرگ  دريك منطقه  همراه با  پوشش گياهي    مي تواند يك ميكروكليما (آب و هواي محلي ) در مقياس كوچك درآن محيط ايجاد كند كه معمولاً آن محل در تابستان چند درجه از بقيه نقاط شهر خنك تر مي باشدكه درآن رابطه مي توان ازفلكه آبشار كاخك (فلكه خرمشهر ) و محدوده پارك آبي گناباد نام برد

12- طول مدت روزها به مدت شش ماه از اول تيرتا اول دي كاهش مي يابد و بر طول شب هااضافه مي شودو از اول دي ماه تا اول تير ماه طول روزها افزايش مي يابد و از طول شب ها كاسته مي شود

13- خور آسان : نام گذشته خراسان است كه از دوكلمه خور به معني خورشيد  و آسان به  معناي اينكه خورشيد راحت و آسان طلوع مي كند تشكيل شده است .

14- لوله كشي آب در حياط منازل دربسياري از شهرها يي شمالي ايران (كنار رود درياي خزر ) بيشتر بصورت روباز از كنار يا روي ديوار به قسمت داخل ساختمان هدايت مي شود و از آنجا كه رطوبت  دريا در فصل زمستان باعث تعديل (تعادل)  هو ا    مي شود، معمولاً‌اين رطوبت مانع يخزدگي لوله هاي آب مي شود  در حاليكه اين نوع لوله كشي درمناطق خشك و نيمه خشك ايران معمول نيست چرا كه هر چيزي كه يخ مي زندحجم آن حدوداً ده درصد افزايش مي يابد كه در اين حالت باعث تر كيدگي لوله ها مي شود.

15- بلغارستان درجهان به سرزمين لبنيات مشهور است اين كشور بيش از 150 نوع پنير توليد و صادر مي كندو اكثر مردم اين كشور بيش از 80 سال عمر دارند.و دليل آن را اين مي دانند كه صبح ها ماست زياد مصرف مي كنند

16- موقعي كه خورشيد،ماه و زمين در يك امتداد قرار مي گيرد،آب دريا بالا مي آيد و مد اتفاق مي افتد كه معمولاً به فاصله ي 180 درجه از محل مد ( در نقطه مقابل مد قبلي) مد ديگري اتفاق مي افتد و در دو طرف ديگرجزر اتفاق مي افتد . در اين زمينه مي توانيم زمين را مانند يك توپ فوتبال فرض نماييم ،موقعي كه از دو طرف كشيده شود(حالت مد) و دو طرف ديگر فرو رفته يا جمع تر مي شود كه حالت جزر پيدا مي كند.

17- كسوف ( خورشيد گرفتگي): زماني كه ماه بين زمين و خورشيد قرار مي گيرد و بنا براين ماه مانع رسيدن نور خورشيد به زمين مي شود .

18- خسوف : (ماه گرفتگي ) : زماني كه زمين بين ماه و خورشيد قرار مي گيرد و زمين مانع رسيدن نور خورشيد به ماه مي شود .

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن