تغذیه و دوران‏ های زندگی

آن چه پدران بايد در مورد شيردهي موفق مادر بدانند

پدران بايد از نقش موثر خود در حمايت همسرانشان آگاه شوند. آن ها مي توانند:

o در نگهداري كودك (بغل كردن، آرام كردن، بازي كردن و حمام كردن) و مراقبت از ساير فرزاندان و بردن آن ها به مدرسه، خريد كردن و كمك دركارهاي منزل به همسر خود ياري رسانند تا آن ها بتوانند به بهترين وجهي كودك خود را با شير مادر تغذيه نمايند.

o با توجه به اين كه مادران در طي دوران حاملگي و شيردهي نياز به غذاي اضافي دارند، پدران بايد سعي كنند انواع مواد غذايي در دسترس را (انواع گوشت ها، لبنيات، نان، غلات و سبزي و ميوه) براي مصرف آنان فراهم نمايند.

o با كمك و كاستن از مسئوليت هاي همسرانشان امكان استراحت بيشتر را براي آنان فراهم كنند.

o همواره همسرخود را به دادن شير مادر به نوزاد و ادامه آن تشويق كنند و با اعتقادات نادرست اطرافيان كه موجب ترديد مادر در شيردهي مي شود مقابله كند.

 

نویسنده:  زهرا عبداللهي

به نقل از : ww w. behsite.i r

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن