تغذیه در مراکز جمعی و عمومی

تغذيه در بيمارستان

چرا تغذيه بيماران در بيمارستان مهم است؟

در طول بيماري:

· جذب مواد مغذي مختل مي شود،

· نياز به مواد مغذي افزايش مي يابد،

· بي اشتهايي سبب کاهش دريافت بيمار عليرغم افزايش نياز مي شود

30-50 درصد بيماران در زمان پذيرش در بيمارستان مبتلا به سوء تغذيه پروتئين – انرژي هستند و در 25- 30 درصد آنها طي اقامت در بيمارستان اين مشكل گسترش خواهد يافت.

69 درصد بيماران طي اقامت در بيمارستان با كمبود برخي از مواد غذايي مواجه خواهند شد، بويژه كودكان بستري در بيمارستان پس از ترخيص به درجاتي از سوء تغذيه و كاهش وزن دچار مي شوند.

مراقبتهاي تغذيه اي كه در بيمارستان ارائه مي شود:

· آموزش تغذيه صحيح: حضور در بيمارستان فرصت مناسبي به وجود مي آورد كه مي توان از آن براي آموزش تغذيه صحيح استفاده كرد.

· تنظيم رژيم غذايي

· انتقال برنامه غذايي بيمار از N.P.O به تغذيه طبيعي

· تنظيم تغذيه روده اي (از طريق N.G.T)

· تنظيم تغذيه وريدي (T.P.N

 

بكارگيري مشاوره تغذيه در بيمارستان چه نتايج مفيدي دارد:

· تسريع در درمان بيماران

· مستند شدن وضعيت تغذيه اي بيماران جهت پيگيري هاي آتي

· پيشگيري از بروز، پيشرفت و عود بسياري از بيماريها

· افزايش آمادگي بيمار براي انجام عمل جراحي و افزايش قدرت بدني براي بهبودي بعد از عمل

· کاهش مرگ و مير و ناخوشي و کاهش مدت درمان بعد از عمل جراحي

· كاهش هزينه هاي درمان

· بهبود فرآيند تهيه، طبخ و توزيع غذا در بيمارستان

· آشنايي جامعه با دانش تغذيه و استفاده مطلوب از آن

· ارتقاء سطح سلامت جامعه

عدم توجه به تغذيه بيماران بستري چه پيامد هايي دارد؟

· بروز سوء تغذيه

· افزايش طول دوره درمان

· طولاني شدن دوران نقاهت

· كاهش التيام زخمها

· افزايش ميزان عفونت و عوارض متعاقب آن

· افزايش هزينه هاي درمان

 

شرح وظايف کارشناس تغذيه و رژيم درماني در بيمارستان:

· حضور منظم در راند هاي روزانه تيم پزشکي

· تشکيل برگه اطلاعات تغذيه اي هر يک از بيماران

· ثبت و ارزيابي وضعيت تغذيه بيمار و خدمات ارائه شده

· تنظيم رژيم غذايي بيمار بر اساس نوع بيماري و …

· نظارت بر نحوه توزيع و ارائه غذاهاي رژيمي

· پيگيري برنامه مراقبت تغذيه اي بر اساس روند درمان

· جمع آوري آمار واطلاعات لازم در زمينه رژيم درماني جهت برنامه ريزي هاي آتي

· تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت پرسنل ،بيماران و خانواده هاي آنها

· به روز کردن اطلاعات علمي با شرکت مرتب در سمينارها و باز آموزيها

· همکاري با ساير بخشهاي خدماتي و اجرايي بيمارستان

· تنظيم گزارش کارکرد کمي و کيفي خدمات تغذيه اي ارائه شده به سرپرست بخش تغذيه

· انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مسئول بخش تغذيه

شرح وظايف بخش خدمات غذايي:

· تهيه و تنظيم برنامه غذايي بيماران مطابق با رژيم تنظيم شده توسط کارشناس تغذيه

· سرپرستي و نظارت بر تهيه، طبخ و توزيع غذا

· تهيه و تنظيم برنامه غذايي پرسنل مطابق با توصيه هاي تغذيه اي

· تقسيم وظايف پرسنل تحت سرپرستي و ارزشيابي کار آنها

· برآورد نيازهاي تدارکاتي و تنظيم آمار

· نظارت و سرپرستي مستقيم بر انبارهاي مواد غذايي

نویسنده:  دكتر پريسا ترابي

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

بستن