مقالات جغرافیا

ضرب المثل كشور هاي مختلف و سخنان بزرگان2

1

شخص با پرسيدن ياد مي گيرد

مثل هندي

2

بهار زن است ، تابستان مادر ، پاييز زن بيوه و زمستان ، زن بابا

مثل لهستاني

3

دروغ وصله هايي هستند كه روي حقيقت دوخته مي شوند

لاتويا

4

حال آدم بيحال را نمي شود گرفت

5

اگر خواهي نرنجي درحضور رنج و نا كامي ، مرنجان و مرنج و هر كه رنجاند  مرنجانش                            حسينعلي

اصفهاني

6

بازيكنان فوتبال مانند سربازان ميدان جنگ هستند كه پس از مجروح شدن ديگران ارزشي ندارند

استالين

7

« مهم بودن » خوب است امّا « خوب بودن » مهمتر است

8

كار نبايد اوليّن اولويت زندگي شما باشد

9

نفرت با نفرت از بين نمي رود ، براي از بين بردن نفرت ، محبت لازم است

10

يك مصيبت بهتر از هزار نصيحت مي تواند به انسان چيزي بياموزد

11

هميشه به نداي درونتان گوش دهيد ، به ندرت دروغ مي گويد

12

عظمت انسانهاي بزرگ از طرز رفتارشان با انسانهاي كوچك آشكار مي شود

13

تولد و مرگ اجتناب ناپذيرند ، در فاصله اين دو ، خوب زندگي كنيم

14

در زندگي هيچ چيز عادلانه نيست ، بهتر است بااين حقيقت كنار بياييد

15

لبخندزدن از اخم كردن آسان تراست

مثل يوگسلاوي

16

هيچ وضعيتي از تنهايي و بي پناهي براي بشر دشوار تر و سهمناك تر نيست

محمد حجازي

17

به همه عشق بورز ، به تعداد كمي اعتماد كن ، به هيچ كس بدي مكن

18

از سوالات يك مرد در باره اش قضاوت كن نه جوابهايش

مثل فرانسوي

19

آدم خوش شانس را اگر در رود نيل بيندازي در حالي كه يك ماهي در دهان دارد از آب بيرون مي آيد

مثل مصري

20

اي فرزند آگاه باش كه اگر بينوا شوي ، ادب تو را ثروتي است و اگر در غربت ماني ، او تو را يار و فاداري است

لقمان حكيم

21

كسي كه از ادب پدر بهرهمند نگردد، روزگار تربيتش خواهد كرد

شمس المعالي

22

اگر انسان مي دانست كجا سقوط مي كند اول زير پا ي خود كاه پهن مي كرد

مثل فنلاندي

23

تأسف خوردن بدان مي ماند كه انسان بدنبال باد بدود

مثل روسي

24

دولت نگران انفجار جمعيت و جمعيت دلوا پس انفجار دولت

روت رنگين

25

پيش از آنكه بال داشته باشيد سعي كنيد پرواز كنيد

مثل فرانسوي

26

بر حذر باش از كسي كه چيزي براي از دست دادن ندارد

مثل ايتاليايي

27

آنچه باعث هماهنگي مي شود آشفتگي است

مثل ايتاليايي

28

بدون باختن برنده نمي شوي

مثل روسي

29

سكوت اشتباه نمي كند

مثل فرانسوي

30

زخمي كه دوست وارد كرده بهبود نمي يابد

مثل كنيايي

31

مردگان چشم هاي زندگان را باز مي كند

مثل روسي

32

زندگي مي گذرد ، آنچه مي ماند كارهايي است كه براي ديگران انجام داده ايم

مثل انگليسي

33

بالاترين زرنگي پنهان كردن زرنگي است

مثل انگليسي

34

سراي ديگر ، منزلگاه حقيقي است ، اين دنيا گذرگاهي بيش نيست

مثل مراكشي

35

خريد خوب را كساني كرده اند كه چيزي به خانه نياورده اند

مثل سويسي

36

« خوشي » خانواده ندارد ولي « اندوه » زن و بچه دارد

مثل ايتاليايي

37

جهان متعلق به افراد صبور است

مثل ايتاليايي

38

آنكه به كم خرسند باشد بيش از همه دارد

ديوژن

39

اگر زمان نبود ، زندگي و جهان نيز نبود

شو پنهادر

40

آنكس كه مي گريد ، يك درد دارد و آنكس كه مي خندد هزار درد

آذربايجاني

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن