متفرقه

نیکی به والدین کفاره گناهان است

قال الرسول الله (ص): نیکی به والدین کفاره گناهان است.

ازاین حدیث شریف معلوم میشود که نیکی به والدین کفاره بسیاری از گناهان است چنانچه مرویست که مردی خدمت حضرت آمد عرض کرد کار زشتی نبوده که انجام نداده باشم آیا برای من توبه ای هست؟

پیامبر(ص) فرمود: ایا والدینت زنده هستند؟ عرض کرد آری پدرم زنده است. فرمود: برو به پدرت نیکی کن تا کفاره گناهانت گردد.

چون آن شخص رفت حضرت فرمود اگرمادرش زنده بود نیکی به او بهتر بود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

بستن