متفرقه

عزت نفس

عزت به معنای بزرگی و ارجمندی و عزت نفس به معنای شرافت و مناعت طبع میباشد. شرافت و ارجمندی سرمایه ارزشمند مومن است و تنها اوست که پس از خدا و پیامبر (ص) از آن برخوردار است (ولله العزه ولرسوله وللمومنین) منافقین آیه8

بدیهی است که خداوند منبع عزت است و پیامبرش نیز در سایه لطف خدا بدان دست یافته و مومن نیز بایستی با انجام اموری لیاقت رسیدن به چنین مقامی را کسب نماید و آن حاصل نمیشود جز در سایه بندگی حق تعالی    

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

بستن