اقتصاد و بازرگانی

کمبود درآمد ۸ هزارمیلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هدفمندی یارانه‌ها در ۹ ماهه ۱۷٫۵هزار میلیارد تومان درآمد و ۲۵٫۵ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته است. 

موسی‌الرضا ثروتی در مورد گزارش هدفمندی یارانه‌ها در ۹ ماه گفت: براساس این گزارش مجموع درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ۹ ماه شامل ۶ ماه اول امسال و ۳ ماه آخر سال ۸۹ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است که در این مدت پرداختی یارانه نقدی به مردم ۲۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: از قانون بودجه ۸۹ رقم ۱۹۹۰ میلیارد تومان برای یارانه‌ها پرداخت شد و در سال جاری ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی شده است که تاکنون حدود 6 هزار میلیارد تومان برای یارانه برداشت شده است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دو هزار و ۳۰۰ هزار تومان یارانه تولید در این مدت پرداخت شده که برای بخش صنعت ۱۴۰۰میلیارد تومان برای کشاورزی ۲۰۰ میلیارد تومان و برای بیمه ۱۰۰ میلیارد تومان، برای یارانه شیر ۱۰۰ میلیارد تومان و نیز برای دامداران ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که در مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه برای امور تولیدی پرداخت شده است. 

ثروتی گفت: ۸ هزار میلیارد تومان تنخواه از خزانه بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها گرفته شده است که باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خزانه برگشت داده شود.


منبع: آفتاب نیوز

برچسب
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

بستن