مقالات جغرافیا

پيدايش اصطلاح خاورميانه

پيدايش اصطلاح خاورميانه

تهيه و تنظيم: اسماعیل

 

واژۀ خاورمیانه به  طور قطع  از سال 1900میلادی  عنوان شده است ولی این امکان  نیز وجود داردکه از اواسط قرن  نوزدهم در اداره امور  مربوط به  هندوستان در وزارت خارجۀ  بریتانیا  نیز  از  این  اصطلاح استفاده شده باشد. (آلاسدایر ودیگران،1370،میرحیدر،ص20)

اصطلاح خاورمیانه اولین باردرسال 1902میلادی یک  مورخ  دریایی آمریکایی  بنام آلفرد ماهان  مطرح شده  است. به  علت اینکه  از  قاره اروپا به آن نگریسته می شد، نه  خاور نزدیک به حساب می آمد و نه خاور دور. گر چه  امروزه منظور از خاورمیانه منطقه ای وسیعتر  از آنچه که ماهان در نظر داشت می باشد ولی اهمیت و تأثیرات ژئو استراتژیکی  این اصطلاح همچنان باقی است.

به همان صورت که در بکارگیری دقیق  اصطلاح خاورمیانه و یا  خاور نزدیک  تفرق آرا  وجود  دارد میزان قلمرو این حوزه جغرافیایی وکشورهایی که در این محدوده قرارمی گیرند  نیز  محل  اتفاق نیست برای اینکه برخی از کشورها نظیرکشورهای حوزه خلیج فارس وهلال خصیب به  اضافه یمن وترکیه در قلمرو خاورمیانه  قرار دارند  اتفاق  نظر وجود  دارد اما کشورهای  شمال  آفریقا ، افغانستان ،پاکستان و قبرس پراکنده در قلمرو خاور میانه ملحوظ شده اند. ( اطاعات،1375  ص60)

اهمیت این منطقه یکی در در دوران جنگ جهانی  دوم زمانی که مقر  متفقین در قاهره،  معروف به مقر خاورمیانه،که شامل بخشهای وسیعی از شمال وشرق آفریقا، ایران،ترکیه و تمامی کشورهای عربی و نیز شرق کانال سوئزمی شد،ودوم، وجود ذخائر  نفتی این منطقه که بیش از  یک چهارم تولیدات نفتی جهان رادربر داشت برای اروپاییان وآمریکایی ها روشن شد.

امازمانی که دربارۀ  خاورمیانه  بحث می شود،6 کشور شمال آفریقا شامل (الجزایر، مصر، لیبی، مراکش، سودان، تونس)نیز  باید مد نظر گرفته شوند. یکی به علت اینکه،این6 کشور از نظر تاریخی و فرهنگی از خاورمیانه جدا  شدنی نیستند، دوم این که، این کشورها  از نظر زبانی (عربی) و از نظر مذهبی (اسلام) با کشورهای عربی مشترکند، سوم این که آرمانهای  سیاسی آنها نیز  به  یکدیگر نزدیک است و همچنین  هم،آفریقا شمالی و هم خاورمیانه  ازمناطق  تولید کننده  نفت جهان به حساب می آیند وکشورهای هر دو  منطقه از  اعضای اوپک  هستند.دریای مدیترانه نیز یک عامل مهم اشتراک بین این دو  منطقه است.

نفوذ ژئوپلیتیکی خاورمیانه و  شمال آفریقا  در  مشرق تا افغانستان وپاکستان واقیانوس هندودر مغرب تا صحراوشاخ آفریقا گسترش یافته است. هیچ یک از گروهبندیهایی که توسط دولتها به عمل آمده از نظر تعدد حوزه های  ژئوپلیتیکی  به پای این منطقه نمی رسد.

خاورمیانه وشمال آفریقاحدوداً بین عرضهای 20 تا40 درجه شمالی دریک منطقه انتقالی  بین آب وهوای  استوایی وآب و هوای عرض  متوسط قرار گرفته اند که غلبه خشکی و نیز حداقل مقدار باران، جمعیت نسبی کم ونامتجانس از  نظرتوزیع  و وجودکوچ گرایی سنتی (نومادیسم)، ازویژگیهای غالب این منطقه به شمارمی آیند.(الاسدایر ودیگران،1370،دره میرحیدر،ص 24) به واسطۀ این شرایط آب و هوایی،منابع آبی اعم از جاری و زیر زمینی  محدود است، در نتیجه  اغلب منازعات منطقه ای که گاه جنبۀ بین المللی پیدا می کند بر سرمنابع آبی می باشد. ازگذشته های دورکمبودآب باعث زد و خوردهای محلی می گردید و امروزه  نیز منازعات شدید  بین المللی بر سرتخصیص منابع آب در چند حوزۀ رودخانه ای وتعداد زیادی کشمکشهای محلی برسر آب وجود دارد. 

اکثریت کشورهای خاورمیانه در آسیا قرار دارند ولی دارای پیوندهای محکمی با اروـ مدیترانه،یا جهان آفروـ اقیانوس هند و یا هردو هستند. همۀ این کشورها به غیرازقبرس و اسرائیل ولبنان اسلامی هستند و همچنین فقط ایران،اسرائیل ،ترکیه و قبرس عرب نیستند.

از نظرجغرافیایی اصطلاح خاورمیانه با آن محدوده ای که امروزه مدنظرمی باشد، یک غلط مصطلح است. اگرقلمرو خاوررا بخواهیم ازدید دیگری(باختر)تقسیم کنیم قاعدتاً به خاور نزدیک،خاورمیانه وخاور دور منقسم خواهد  شد. بر این اساس آنچه  امروزه  خاورمیانه  نامیده می شود از نظر جغرافیایی،خاور نزدیک می باشد نه خاورمیانه.
محدوده این منطقه، ازجنوب اروپا (تمدن صنعتی) بااعمال نفوذ شوروی سابق آغازگشته وبا عبور از مرزایران،دریای سیاه را درمی نورددو با گذشتن ازداردانل وشمال ترکیه ونیز کانال سوئز مشخص می گردد.

بر این اساس،در یک سوی محدوده  تعیین شده اروپا و در سوی دیگر آسیا قرار دارد. بنابراین با در نظر گرفتن  این محدوده آنچه که  امروزه  به غلط  خاورمیانه  معروف است،بایدخاورمیانه نامیده شود.درکل می توان گفت رواج این اصطلاح  غلط در نتیجه  اعمال  نفوذ شکل گرفته وگسترش یافته  است.در اوج جنگ جهانی دوم (1942)که مرزمیان شرق و غرب مشخص گردید،چرچیل عنوان نمود، کشورهایی که در محدوده شرق، دارای نفت هستند ودر اطراف کانال سوئز قرار دارند،باید باعنوان کشورهای خاورمیانه معرفی گردند.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن