مقالات جغرافیا

محاسبه تحويل سال

محاسبه لحظه تحویل سال

هنگامی که سال تحویل می شود و به عبارت دیگر آغاز سال هجری خورشیدی که اخترشناسان ساعت آن را حتی با کسر ثانیه حساب می کنند مصادف با یکی از رویدادهای بسیار مهم است. باید دانست که صفحه استوایی خورشید زاویه 23 درجه و 27 دقیقه می سازد و به عبارت دیگر زمین در گردش خود به دور خورشید در روی صفحه ای که از مسیر خورشید می گذرد نمی باشد. بلکه در صفحه ای است که نیم آن بالاتر از از صفحه استوایی و نیم آن زیر صفحه استوایی خورشید جای می گیرد و بدین ترتیب مبدا سال ما ایرانیها و آغاز نوروز و بهار فرخنده این لحظه مهم نجومی است. این نقطه را به نام نقطه گاما یا نقطه اعتدال ربیعی می نامند. نقطه گاما خود به دلیل حرکت تقدیمی کره زمین با کندی جابه‌جا می شود دانشمندان مسلمان این جابه‌جایی را دقیقا اندازه گرفته بودند و نیوتن سرانجام با کمک قانونهای مکانیک به طور نظری مقدار آن را حساب کرد

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن