مقالات جغرافیا

سخنان بزرگان و ضرب المثل


1

انسان خود را نمي شناسد ،مگر هنگام فقر و بدبختي

آلفرد دو موسه

2

دوام ازدواج يك قسمتش روي محبت است و 9 قسمت ديگرش روي گذشت از خطا

مثل اسكاتلندي

3

هر بدبختي كه به من رسيده از اطمينان و اعتماد به دوستانم بود

ژان ژاك روسو

4

ازدواج زودش اشتباهي بزرگ و ديرش اشتباه بزرگتري است

مثل فرانسوي

5

سرزنش بجا بهتر از تعريف بيجاست

مثل اسپانيولي

6

آلام و ناراحتي ها ،فكر انسان را قوي مي نمايد

ناپلئون

7

زبانت را نگه دار تا دوستت را نگه داري

مثل هندي

8

اگر مي خواهي گرم باشي بايد دود را تحمل كني

مثل چك

9

اشخاص زيرك از بدبختي و گرفتاري هاي ديگران متنبه مي شوند ولي اشخاص ابله از بلا هاي خود عبرت نمي گيرند

فرانكلين

10

در دنيا كسي بدبخت تر از آن آدمي نيست كه پيوسته مي كوشد خود را به صورتي در آورد كه جسما ً و روحا ً هرگز آنطور نيست

آنژلوپارتي

11

خوشبختي بر سه ستون استوار است ،فراموش كردن گذشته ، غنيمت شدن حال و اميدوار بودن به آينده

متر لينگ

12

خوشبختي و بدبختي ايام پيري، عصاره اعمال گذشته است

سنت پوو

13

سخنان آرام و ملايم خشم را فرو مي نشاند

مثل يوگسلاوي

14

جواب ندادن هم جوابي است

مثل دانماركي

15

اگر ما ديگران را در مشقت و گرفتاري ها دلداري دهيم ، خود نيز تسكين مي يابيم

آبراهام لينكن

16

داروي خشم .خاموشي است

سقراط

17

بسا مي شود كه سكوت بهتر از صحبت مي تواند مقاصد را بفهماند

آلرد آويبوري

18

انسان بايد با ديگران كم و با خود ش زياد حرف بزند

مثل دانماركي

19

بعضي از مردم آنچنان زيرك و باهوش اندكه گويي دو بار به دنيا آمده اند و بعضي از مردم آنچنانند كه اگر چند بار هم به دنيا بيايند مثل اينكه بار اول است .                                              «  قسمتي از نامه استاد شهيد مطهري در نصيحت

به فرزند خويش»

20

با هر كه حرف دوستي اظهارمي كنم ، خوابيده دشمني است كه بيدار مي كنم .                                  محمد تقي بهار

(ملك الشعرا)

21

خونسرد بمانيد ، تا بر همه كس ، تسلط داشته باشيد

سن روست

22

زندگي با شادماني و غم ، همراه است و نبايد از آن بيم داشت

لاروشفوكو

23

علي (ع) كشته عدالت خويش است                                                                                                جامعه

شناس غربي

24

اگر كار خيري براي كسي انجام دادي آن را فراموش كن

حضرت علي (ع)

25

از اين عمر پر رنج بسي كاستيم ، نشستيم و گفتيم و بر خاستيم


26

كوره را براي دشمنانت آنقدر گرم نگذار كه گرماي آن خودت را بسوزاند .

ژان ژاك روسو

27

انسان ممكن است به هزار دليل بخندد، ولي فقط يك دليل كافي است وي را به گريه بيندازد


28

معايب ديگران ، معلمان خوبي اند

مثل آلماني

29

اشتباه نقاش را ، رنگ مي پوشاند و اشتباه پزشك را خاك


30

حوادثي كه در راه هستند ، سايه هايشان را قبلاً گسترده اند


31

شخص با پرسيدن ياد مي گيرد

مثل هندي

32

بهار زن است ، تابستان مادر ، پاييز زن بيوه و زمستان ، زن بابا

مثل لهستاني

33

دروغ وصله هايي هستند كه روي حقيقت دوخته مي شوند

لاتويا

34

حال آدم بيحال را نمي شود گرفت


35

اگر خواهي نرنجي درحضور رنج و نا كامي ، مرنجان و مرنج و هر كه رنجاند  مرنجانش                            حسينعلي

اصفهاني

36

بازيكنان فوتبال مانند سربازان ميدان جنگ هستند كه پس از مجروح شدن ديگران ارزشي ندارند

استالين

37

« مهم بودن » خوب است امّا « خوب بودن » مهمتر است


نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن