مقالات زمین شناسی

لحظه های آبی گفتن

لحظه هاي آبي گفتن !
الهي ، اي جميل جمال آفرين! ما را به فهم زيبايي برسان وچنان مقدر فرما كه جز به زيبايي نينديشيم ونگوييم ودست نيازيم.
رحيما! اي تمامت مهرباني! ما را به حقيقت مهرباني عارف ودر عمل به مهرباني عامل گردان.
يا اول! اول سال را! برما نوروز ونوروزمان را نوتر گردان تا جامه وجان هردو نو كنيم و روز و روزي به حلال زيبا نماييم.
ياآخر! پايان هر روز وهفته وماه وسال ما را به مهر رستگاري مزين فرما.
يا دائم! دستانمان را دائم الوضو، نگاهمان را دائم النماز و زبانمان را دائم الذكر قرار ده.
يامصور! ما را به بلوغ تماشا مفتخر گردان، آنچنان كه در چشمان ما جز عكس رخ يار قاب نگردد و هر جا كه مي نگريم جزتو و قامت رعنايت را نبينيم.
ياحميد! به حق محمد، ما را حميد، فرزندانمان را محمود و ذريه ما را احمد وزمان و زمين را محمدي گردان.
ياعالي! ما رابه ولايت علي تعالي بخش وتولي وتبراي ما را با غيرتي مومنانه و بصيرتي عارفانه همراه كن.
يافاطر! ايمان مردان وزنان ما را به فهم فاطمه عارف گردان وروزه ها و روزي هاي ما را به فطر برسان.
يامحسن! حسن يوسف را در سيرت ما ومنش حسني را در رفتار ما قرار ده تا در برابر معاويه هاي ايمان سوز، از كوچه هاي ايمان به سلامت عبور كنيم. ياقديم الاحسان، ما به مردگي حسيني شايق هستيم ، زندگي ما را هم لباسي بهاري، پر از شقايق ببخش و لحظه ، لحظه حيات مارا، حسيني مقدر فرما.
صمدا! اي بي نياز ترين، نياز مارا ،ناز اجابت كن واز ما وشهر ما وسرزمين ما به حقيقت رفع عطش فرما.
حكيما! در لطافت باران دريغ نيست. باران بي دريغ را بر ما فروبار ومارا ظرفيتي بخش كه نه خشت كه «گل» برويانيم از خاك واز جان خويش.
قادرا! مارا قدرتي عطا فرماكه مرزهاي خويش را از چشم بد به دور داريم و چشمانمان را ايماني عطا كن كه به جز حق چشمداشتي نداشته باشيم.
ياودود! دوستي ها را بر محور توحيد وتعاون ها را بر اساس نيكي، در رفتار ما جاري كن، تا مسيل جريان حقيقت باشيم.
ياصابر! ما را بر صراط حقيقت استواري، ودر برابر دشواري هاي حق خواهي وعدالت وسنگ باران شيطان، شكيبايي عطافرما.
كريما! بيماران را شفا، در بندان را رهايي ومديونان را توان اداي دين كرامت فرما.
يا شاهد! شهيدان را از ما راضي ، نگاه ما را سرشار از شهود وسرانجام ما را شهادت مقرر فرما.
يارفيق! توانمان ده كه رفاقت را با رهبرمان در مسير تو به نهايت برسانيم ودر كنار او ما را به نعمت تنفس در دولت يار تكريم كن.
ياحبيب! نوروز ما را آغاز دوستي هاي بي پايان وپايان دشمني ها قرارده وايران را وايرانيان را عزت بخش ودر چشم همه عزيز فرما.
يا منعم! نعمت آينه گرداني بر خورشيد جمال يوسف فاطمه و نماز عشق به امامت مهدي صاحب زمان (عج) را به ما عطا كن.
ياعاشق! قرار عاشقانه ايرانيان عزت مداربا مولاي عزيزان را مستحكم و حكم عشق را بر دل هاي ما جاري كن.
ياحافظ! ايران وايرانيان را در پرتو لطف امام زمان و زمين وحجت مبين خويش حفظ فرما.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن