مقالات زیست شناسی

دنياي شگفت انگيز قارچ ها

دنياي شگفت انگيز قارچ ها :

قارچها يکي از اميد بخش ترين موجودات زنده اي هستند که در تحقيقات زيست فناوري مورد استفاده قرار مي گيرند. در حال حاضر، قارچها به معناي کلي خود، نقش مهمي در صنعت ، پزشکي و کشاورزي ايفا مي کنند و در واقع صنايع مرتبط با قارچ ، يکي از مهمترين و سودآورترين صنايع در سطح جهاني است.
با توجه به اهميت روزافزون و رو به گسترش قارچها در صنايع مختلف ، پژوهشگران گروه زيست فناوري قارچهاي صنعتي جهاد دانشگاهي مشهد هم طي چند سال تحقيق و بررسي موفق شده اند دانش فني توليد قارچهاي خوراکي دارويي را کسب کنند. البته کارهاي پژوهشي اين گروه به اين بخش خلاصه نمي شود و بايد استخراج رنگ از قارچها را هم به دستاوردهاي ارزشمند آنها اضافه کرد.

زيست فناوري (Biotechnology) ابزاري است که از زمان پيدايش خود يعني اواخر دهه 1980 تحولي شگرف در تمامي علوم کاربردي بويژه کشاورزي و پزشکي به وجود آورده است ، اما بايد توجه داشت که امروزه زيست فناوري يک فن صرفا آزمايشگاهي نيست ، بلکه موجب ايجاد صنايع بزرگ و تجارت بين المللي در عرصه هاي غذا و دارو شده و اقتصاد جهاني را به طور محسوسي تحت تاثير قرار داده است. در اين ميان ، قارچها(Fungi) يکي از اميد بخش ترين موجودات زنده اي هستند که در تحقيقات زيست فناوري مورد استفاده قرار مي گيرند.
در حال حاضر، قارچها به معناي کلي خود، نقش مهمي در صنعت ، پزشکي و کشاورزي ايفا مي کنند. در واقع صنايع مرتبط با قارچ ، يکي از مهمترين و سودآورترين صنايع در سطح جهاني است.
قارچهاي خوراکي در صنايع غذايي (و چندين صنعت ديگر وابسته به آن)، قارچهاي دارويي در صنايع داروسازي و قارچهاي مولد رنگ در صنايع شيمايي (رنگ ، آرايشي ، بهداشتي و غيره) کاربردهاي فراواني دارند و همگي جزو قارچهاي صنعتي محسوب مي شوند.
به گفته حميد رضا پوريان فر،عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي مشهد، هنگامي که از قارچهاي دارويي صحبت مي شود، منظور فقط قارچهاي خوراکي که نقش دارويي نيز دارند، نيست ، بلکه هدف اشاره به تمامي قارچهايي است که ترکيبات مفيد دارويي توليد مي کنند.
پوريان فر مي افزايد: قارچهاي دارويي خوراکي و غير خوراکي يکي از مهمترين و با ارزش ترين منابع دارويي هستند که در بسياري از کشورهاي آسياي شرقي و همچنين جوامع غربي روي ترکيبات دارويي آنها کار مي شود.

====================================

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن