مقالات نجوم و ستاره شناسی

نپتون سیاره آبی

نپتون، سیاره آبی

قطر نپتون در منطقه استوایی معادل 49.528 کیلومتر، تقریبا 4 برابر قطر زمین، است.


این سیاره 17 برابر سیاره زمین وزن دارد اما چگالی آن از چگالی زمین کمتر است. نپتون 11 قمر و چندین حلقه دارد.


نپتون در مداری بیضی شکل به دور خورشید در گردش است.


میانگین فاصله آن از خورشید حدود 4.495.060.000 کیلومتر می باشد.

یکسال در این سیاره معادل 165 سال زمینیست.


نپتون علاوه بر گردش مداری دارای گردش وضعی حول محور فرضی عمودی خود نیز می باشد.


زاویه انحراف محور این سیاره 28 درجه است.


یک دور گردش وضعی این سیاره در مدت زمان 16 ساعت و 7 دقیقه انجام می گیرد.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن