مقالات نجوم و ستاره شناسی

خلا چيست ؟

محفظه اي كه محتوي هيچ جسم مادي حتي هوا نباشد خلا ناميده مي شود. به عقيده ي دانشمندان چنين چيزي نمي تواند وجود داشته باشد. زيرا هر قدر براي ايجاد خلا كوشش شود باز هم يك مولكول گاز يا ذره اي بسيار ريز غبار را مي توان در آن پيدا كرد. پس هر چند كه امكان خلا كامل وجود ندارد مفهوم فيزيكي آن عبارت از محلي است كه فاقد هوا غبار و يا هر ذره مادي ديگري و خيلي رقيق باشد.

عملا براي ايجاد خلا در يك محفظه از تلمبه هاي مكنده استفاده مي كنند. از اين روش در موارد زياد مخصوصا در صنايع غذايي استفاده كامل مي برند. بين وسايل خانگي كه در آن از خلا استفاده شده است. ترموس را مي توان نام برد.

ترموس ظرف عايقي است كه اگر مايعات سرد يا گرم در آن ريخته شود در مدت يك شبانه روز و يا بيشتر در دمايي تقريبا ثابت نگه مي دارد. قسمت اصلي ترموس يك ظرف شيشه اي دو لايه است كه هواي داخل آن را مكيده اند تا از هدايت گرما به وسيله هوا جلوگيري شود.

در لامپ تلويزيون نيز خلا ايجاد شده است. در مورد لامپ تلويزيون بد نيست بدانيم كه حجم آن از حد معيني نمي تواند تجاوز كند زيرا به هر ميزان كه به مساحت لامپ افزوده شود به همان نسبت نيروي حاصله از فشار هوا نيز افزايش مي يابد و امكان شكستن لامپ بيشتر مي شود. ديگر اينكه بر خلاف تصور عده اي از مردم لامپ خلا تلويزيون اگر بشكند خرده شيشه هاي آن به اطراف پراكنده نخواهد شد و خطري متوجه ما نخواهد شد زيرا چون در لامپ خلا ايجاد شده است در صورت شكستن احتمالي لامپ قطعات آن تحت تاثير فشار هواي محيط فقط به داخل خواهد ريخت.

منبع :www. physic sir. c o m

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن