وب و اینترنت

وب

اين ابزار راحت ترين و كاربردي ترين راه براي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات در اينتر نت مي
طراحي شده و داراي خصوصيات زير مي باشد Hyper text باشد كه بر مبناي

الف-
استفاده راحت
وب پيچيدگي اينتر نت را پنهان مي كند براي دسترسي به منابع اينتر نت فقط كافيست نشانگر موس روي يك تصوير يا كلمه زير خط دار برده شده و با دكمه چپ موس روي آن كليك شود بلافاصله صفحه مخورد نظر در نمايشگر كامپيوتر نشان داده مي شود

Multimedia
محيط وب يك محيط مولتي مديا است كه داراي تصوير صوت و فيلم بوده ويك فضاي جذاب را فراهم مي سازد بسياري از منابع اينتر نت داراي خصوصيت مولتي مديا مي باشند 

Hyperlink
است با اين سيستم فراهم كننده اطلاعات به استفاده كننده اجازه Hyper textوب يك سيستم مبتني بر 
مي دهد كه به راحتي در فضاي اطلاعاتي حركت نمايد براي ميسر شدن اين ارتباط بايستي كلمات يا  كليك چپ موس انجام مي شود يك صفحهHyperlinkشوند وقتي روي يك Hyperlinkجملات يا تصاوير خاصي 
شده زير خط دار و رنگي هستند و Hyperlinkجديد به نمايش در مي آيد در صفحات وب كلمات و جملات 
هيچ نيازي به دانستن Hyperlinkگفته ميشود با استفاده از سيستم Hyper text اصطلاحآ به آنها 
نهفته مي باشند Hyperlinkموقعيت موضوع يا صفحه درخواست شده نيست بلكه اطلاعات مذكور در داخل 
در حركت در صفحات وب ممكن است منابع در خواست شده روي همان كامپيوتر يا روي كامپيوتري در درهرلحظه ميتوان Hyperlinkموقعيت بسيار دور دست تر قرار داشته باشند سيستم استفاده از سيستم
از كشوري به به كشور ديگر يا از قاره اي به قاره ديگر حركت كرد بهر حال بطور كلي سيستم 
را به كامپيوتر Server به آزادانه ترين صورت ممكن است اجازه دسترسي به صفحات يا منابع Hyperlink 
ميدهد Client
گفته مي شود اين آدرسها مشخص كننده نوع و URL داراي يك آدرس خاص است كه به آن Hyperlinkهر 
Browser كليك موس انجام مي شود Hyperlinkموقعيت موضوع در اينتر نت مي باشند وقتي روي يك
استخراج كرده و به Hyperlinkموقعيت كامپيوتري كه موضوع درخواست شده در آن قرار دارد را از آدرس
كرده وسپس آنرا روي صفحه Downloadسوي آن حركت مي كند و اگر موضوع قابل دسترسي باشد آن را
نشان مي دهد

قابليت غني شدگي Richnessد
هر روزه تعدادبيشتري از مردم و سازمانها از طريق سرويس وب به اينتر نت متصل مي شوند و به همين نسبت حجم اطلاعات موجود در اينتر نت نيز افزايش يافته و غني تر مي گردد

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن