مقالات زیست شناسی

کمبود ویتامین ث (منظوم)

مرضی هست به نام اسکوربوت        لثه پر خون شود و رنگ بلوط

ویتامینٍ ث چو شود کم زبدن                      نشود آدم از این درد ایمن

گر خوراکی ز نبات و حیوان                   هیچ مصرف ننماید انسان

حاصلش اسکوروبوت دهن است      لک و خونریزی و جوش بدن است

گاه خونریزی اعضای درون            گه شود زخم  و مخاطش پر خون

می زند دانه قرمز در تن                     لثه خون مرده و بد بوست دهن

زود اقدام به درمان باید                            تا عوارض به مرض نفزاید

سبزی و میوه و شیر و لیمو                 تخم مرغ و ترب و گوشت و لبو

کاهو و روغن زیتون و خیار                          بخوران تازه آن بربیمار

صبح با رقص ز بستر برخیز                   قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                         شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم ( گرد آوری =اسماعیل)

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن