مقالات زیست شناسی

بوی بد دهان (منظوم )

گر تو را بوی دهان داد عذاب              که گرفتست ز تو طاقت و تاب

آفت و کرم چو در دندان نیست             پس دهان را بدی بو از چیست

بلکه بوی دهنت از خونست                   یا کبد خسته و دیگر گونست

یا که چون معده یبوست دارد                     نفست بوی عفونت دارد

ابتدا مسهلی از برگ سنا                            با چهار آلو و قدری نعنا

با کمی آب به ظرفی نم کن                  صبح چون چای بقدری دم کن

پس بکن صاف و بخور تا دو سه روز     یاوه گو را دهن از طعنه بدوز

چند روزی اگر امساک کنی                       معده از بوی عفن پاک کنی

ممکنست چرک به هر لوزه نهان                   گشته و بوی بد آید از آن

جوش شیرین و کمی عطر و گلاب             شستشو ده دهن و بعد بخواب

صبح با رقص ز بستر برخیز                      قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                           شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم ( گرد آوری =اسماعیل)

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن