مقالات زیست شناسی

درمان بیماری قند (منظوم)

در مان بیماری قند

آب گشنیز اگر نوش کنید                          مرض قند فراموش کنید

صد گرم آب زلال گشنیز                        با کمی شربت لیموآمیز

لیک بایست چهل روز تمام                    تو بر این نحو نمائی اقدام

صبح یا آنکه پس از شام بنوش             رخت بهبود بر اندام بپوش

کاکل ذرت و هم سنبل طیب               هر یکی پنج گرم گفته طبیب

دم کن و نوش کن آنرا کم کم                    راحت شود از درد و الم

همچنین بر مرض قند دواست             باعث راحت روز و شبهاست

گر کمی راه روی بعد غذا                      نشود هاضمه محتاج دوا

اندکی از پس حمام بخواب                   تا که آرام بگیرد اعصاب

صبح با رقص ز بستر برخیز             قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                  شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم ( گرد آوری =اسماعیل)

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن