اقتصاد و بازرگانی

راه اندازی بزرگترین طرح گازی خلیج فارس

همزمان با راه اندازی یکی از بزرگترین کارخانه های NGL خلیج فارس در جزیره سیری، شرکت های اروپایی و آسیایی…

کمبود درآمد ۸ هزارمیلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هدفمندی یارانه‌ها در ۹ ماهه ۱۷٫۵هزار میلیارد تومان درآمد و ۲۵٫۵ هزار میلیارد تومان…
بستن