بدون مجموعه

سايبان پوششي مقرون به صرفه و زيبا

سايبان يكي از انواع متنوع پوشش پنجره است كه براي مدل هاي گوناگون پنجره مناسب بوده و مي تواند در اشكال مختلف، به تنهايي و يا به همراه پرده هاي تزييني مورد استفاده قرار گيرد. از سايبان ممكن است با اهداف كاربردي و يا تزييني سود برد و از آنجا كه براي تهيه آنها اغلب ميزان پارچه كمتري نسبت به مدل هاي ديگر پرده مورد نياز است، استفاده از سايبان را مي توان روشي به صرفه براي پوشاندن پنجره ها دانست كه آنها را براي طراحي دكوراسيوني بر پايه بودجه اي محدود، انتخابي مناسب مي سازد.

اولين نمونه هاي سايبان با اهداف صرفاً كاربردي و تنها به جهت پوشاندن پنجره و سد نور شديد آفتاب مورد استفاده قرار مي گرفتند. اين سايبان ها كه اغلب از پارچه هاي نيمه شفاف مانند گاز دوخته مي شدند ، براي حفاظت از پرده هاي گران قيمت اصلي در برابر نور شديد آفتاب ، و جلوگيري از رنگ پريدگي آنها بين پرده اصلي و پنجره نصب مي شدند. اگرچه دنبال كردن تاريخچه دقيق تغييرات و تكامل سايبان ها كاري مشكل است اما شواهد به جا مانده حاكي از وجود دو نوع سايبان متفاوت در قرن هفدهم هستند. يكي به شكل پرده اي ساده كه با دو بند در بالا جمع شده و به صورت والاني در بالاي پنجره قرار مي گرفت و ديگري يك پارچه چهارگوش ساده و هم اندازه با ابعاد پنجره كه به تخته هاي چوبي متصل شده و در فرورفتگي قاب پنجره نصب مي شد.

در قرن هجدهم فرم سايبان ها كمي پيچيده تر شد و در اين زمان به تدريج سايبان نيز به نوبه خود جنبه زينتي يافته و در مدل هاي چين دار و والان مانند، تحت عنوان پرده هاي مدل ايتاليايي كه امروز با نام سايبان مدل اتريشي ناميده مي شود، مورد استفاده قرار گرفتند. در همين زمان مدل هاي ساده و كاربردي سايبان به يك غلتك فنردار مجهز شدند كه بسيار شبيه به نمونه هاي غلتكي امروز اين سايبان ها بودند.

امروزه مدل هاي بسيار متنوعي از سايبان ها وجود دارند كه مي توان از ميان آنها سايباني متناسب با هر نوع دكوراسيون و سليقه اي يافت. مدل هاي گوناگون موجود براي ما امكان استفاده از انواع بسيار مختلف پارچه ها را فراهم آورده اند، از سايبان هاي كلاسيك مدل رومي با پارچه سفيد نخي تا سايبان هاي مدل اتريشي از پارچه هاي نفيس ابريشمي يا سايبان هاي پيلي دار از پارچه هاي رنگين و طرح دار با خطوط تا شده منظم و مرتب.

به لحاظ مدل، سايبان ها را مي توان به دو گروه اصلي ساده و چين دار تقسيم بندي كرد.

سايبان هاي ساده
شامل مدل هايي است كه وقتي باز هستند ، پنجره را با يك قطعه پارچه مستطيل شكل مي پوشانند و زماني كه به شيوه غلتكي يا به صورت چند تاي متوالي پارچه ، جمع مي شوند به صورت نوار پارچه اي باريكي در بالاي پنجره قرار مي گيرند و امكان ورود حداكثر نور از پنجره به داخل را فراهم مي كنند.

سايبان هاي مدل غلتكي و رومي
نمونه هاي بارزي از اين گروه هستند كه مي توانند به منظور صرفاً كاربردي و به عنوان حفاظي در زير پرده هاي اصلي مورد استفاده قرار گيرند و يا به تنهايي به عنوان پوشش اصلي پنجره، خصوصاً پنجره هاي كوچك در بخش هايي از خانه مانند حمام و دستشويي و يا آشپزخانه به كار گرفته شوند. اين سايبان هاي ساده را مي توان به اشكال مختلفي تزيين كرد و به جنبه زينتي آنها افزود. از جمله تزيينات مناسب براي اين نوع سايبان ها مي توان به دوخت نوارهاي تزييني در چهار طرف يا طرفين سايبان و يا نوارهاي تزييني ريشه دار در لبه پايين پرده اشاره كرد. استفاده از چاپ استنسيل بر روي اين پرده ها و چاپ طرح هاي تزييني به كار رفته در ساير اجزاي دكوراسيوني اتاق بر روي آنها روش مناسب ديگري براي زيباسازي اين سايبان هاست.

دیجی کالا دیجی کالا

انتخاب پارچه هايي با بافت هاي متفاوت و جالب توجه نيز خود مي تواند بر جنبه تزييني اين سايبان ها بيفزايد ، اما بي شك زيبايي و خصوصيت ويژه اين نوع سايبان ها «سادگي» است كه موجب مي شود چه با مجموعه هاي دكوراسيوني كلاسيك و چه در فضاهاي مدرن، متناسب و زيبا به نظر برسند. اين سايبان ها ضمن پوشاندن پنجره و كنترل ميزان نوري كه از آن به داخل مي تابد، فرم و مدل خود پنجره را تحت الشعاع قرار نمي دهند و براي پنجره هاي مدل دار و زيبا پوششي بسيار مناسب محسوب مي شوند. از آنجا كه اين سايبان ها نسبت به پرده هاي معمولي و حتي سايبان هاي چين دار به مقدار پارچه كمتري نياز دارند، پرصرفه تر بوده و روش دوخت آنها نيز ساده تر است.

ويژگي خاص سايبان هاي چين دار و مدل دار

نماي زيبا و چين هاي والان مانند منظم و چشمگير پارچه است. سايبان هاي مدل اتريشي كه با مقدار پارچه معادل دو برابر عرض پنجره تهيه مي شوند، به هنگام جمع شدن والان هاي كوچك و زيبايي در بالاي پنجره تشكيل مي دهند.

نمونه ديگري از سايبان هاي مدل دار سايبان پيلي دار است كه اغلب از دو پارچه در رنگ هايي تضاد قابل توجه تهيه مي شود و به هنگام جمع شدن پرده كه به وسيله دو ريسمان متصل به دو طرف پرده انجام مي شود، پيلي رنگين باز شده و بر زيبايي پرده مي افزايد.

براي تهيه سايبان هاي مدل اتريشي بهتر است از پارچه هاي ساده و بدون طرح استفاده كنيم تا طرح ِ، پارچه ، مدل نسبتاً شلوغ پرده را تحت الشعاع قرار ندهد. پارچه هاي نخي آهاردار و انواع حرير براي اين منظور مناسب هستند. به جنس و طرح پارچه هنگام انتخاب آن براي دوخت هرنوع سايبان توجه كنيد كه با مدل انتخابي شما متناسب باشد تا سايبان نمايي دلخواه داشته باشد.

سايبان ها هميشه زماني كه طول آنها بيشتر از عرضشان باشد، زيباتر به نظر مي رسند از اين رو انتخاب سايبان براي پنجره هاي بلند نتيجه زيباتري خواهد داشت و بهتر است چنانچه مايليد پنجره اي عريض را با سايبان بپوشانيد، به جاي يك سايبان بسيار عريض از چند سايبان كه در كنار يكديگر آويزان مي شوند، استفاده كنيد. به خصوص اگر پنجره خود از قاب هاي مجزا تشكيل شده است. سايبان هاي پيلي دار، به ويژه هنگامي كه به صورت يك جفت در كنار هم نصب مي شوند، زيباترين نما را مي يابند. سايبان هاي مدل اتريشي و سايبان هاي پيلي دار هر دو زماني كه جمع مي شوند، نيز بخشي از پنجره را مي پوشانند. بنابراين انتخاب اين مدل سايبان ها براي اتاق هايي كه نياز به دريافت نور طبيعي بيشتري دارند، مناسب نيست و در چنين مواردي بهتر است از سايبان هاي ساده استفاده كنيم.

به طور كلي بهتر است براي تميز كردن انواع سايبان از روش خشكشويي استفاده شود. زيرا اندازه پرده نسبت دقيقي با ابعاد پنجره دارد و در صورتي كه جنس پارچه از نوعي باشد كه بر اثر شست و شو آب برود و كوچك تر شود سايبان ديگر قابل استفاده نخواهد بود.

روش دوخت سايبان ها اغلب بسيار ساده استو نيازي به تبحر خاصي در خياطي ندارد. اما آنچه در تهيه و دوخت سايبان ها اهميت فراواني دارد، اندازه گيري دقيق، برش پارچه براساس اندازه گيري ها ، و دوخت تميز و مرتب است. زيرا سادگي مدل اين پرده ها اغلب توجه بيننده را به جزييات آن مثل خط دوخت كناره هاي سايبان جلب مي كند. از آنجا كه اين پرده ها در فرورفتگي قاب پنجره نيز نصب مي شوند، اندازه گيري دقيق در تهيه سايبان ها ، اهميت مي يابد زيرا كوچكترين اشتباه در صافي خطوط و اندازه آنها موجب مي شود، پرده درست نصب نشود و نسبت به پنجره در وضعيت صحيحي قرار نگيرد.

سايبان ها اغلب به وسيله غلتك هاي فلزي در بالا جمع مي شوند و يا با استفاده از ريسمان هايي كه از حلقه هاي دوخته شده به پرده عبور داده شده و در يك طرف آن جمع مي شوند به بالا كشيده مي شوند. نصب آنها نيز به وسيله تخته هاي چوبي كه در داخل فرورفتگي قاب پنجره يا در بالاي آن نصب مي شود، انجام مي گيرد. تخته چوبي مخصوص نصب سايبان بايد به خوبي و به طور كامل با پارچه پرده روكش شده پوشانده شود.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن