بدون مجموعه

بوق هاي سيستم

وقتي يك كامپيوتر روشن ميشود و آماده براي بالا آمدن ميشود و يا وقتي كامپيوتر reset ميشود BIOS سيستم شما با عملكردي به نام POST به تست كردن سخت افزار سيستم شما ميپردازد تا از درستي اتصال انواع device ها مطلع شود .
در اينصورت اگر سيستم با مشكلي مواجه شود POST براي BIOS پيغام خطا ميفرستد اينكه مثلا كارت گرافيكي شما با مشكل مواجه است

مثلا از جاي خودش تكان خورده يا اينكه ram شما با مشكل مواجه شده است بيپ يا همون بوق هايي متداول ارسال ميكند و شكا را از ان مطلع ميكند بنا بر اين بهتر است با اينگونه بوق ها اشنا بشويم تا در صورت هر گونه عيبي خودمان در صورت امكان رفع اشكال كنيم .

البته همانطور كه گفتم BIOS هاي سيستم از شركت هاي مختلفي توليد ميشود كه من در اينجا از دو شركت AMI:American Megatrends International و Phoenix ذكر ميكنم .

AMI Beep Codes
يك بوق : اشكال از DRAM ميباشد . بنابراين مشكلي در حافظه سيستم به وجود امده و يا motherboard.

دو بوق: حافظه فاقد تعادل است . تساوي گردش در حافظه به درستي كار نميكند .

سه بوق: 64 كيلو بايت مورد نياز براي شروع و راه اندازي سيستم در دسترس نيست كه اين هم به RAM بر ميگردد .

دیجی کالا دیجی کالا

چهار بوق : تايمر سيستم شما با مشكل مواجه شده است كه مانع از درستي همزمان عملكرد motherboard ميشود .

پنج بوق : CPU با مشل مواجه است .

شش بوق: وروديه A20/Keyboard كنترلر ان با مشكل مواجه است IC كنترل كننده keyBoard با مشكل مواجه شده است و مانع از وروديه A20 براي سوييچ كردن پردازنده ميشود .

هفت بوق : حافظه مجازي Virtual با مشكل مواجه است

هشت بوق : حافظه كارت ويدئو مشكل دارد BIOS نميتواند بر روي فريم هاي بافر كارت ويدئو بنويسد .

نه بوق : ROM شما مشكل دارد. چيپ BIOS ROM روي motherboard دچار خطا است .

ده بوق : CMOS هم مشكل دارد . سعني يه چيزي روي motherboard مانه از فعل و انفعال با CMOS ميشود .

يازده بوق : كش در level 2 حافظه غش كرده .

يك بوق بلند و دو بوق كوتاه : سيستم ويدئويي مشكل داره

يك بوق بلند سه بوق كوتاه : بازهم خطا در مورد 64 k ميباشد .

يك بوق بلند هشت بوق كوتاه : عملگر تست كردن خطا داره .

بوق مداوم : يا اشكال از RAM يا از ويدئو .

 

Phoenix Beep Codes
اين شركت از بوق هاي دنباله دار استفاده ميكند من براي مشخص كردن فاصله بوق ها از خط تيره – استفاده ميكنم يعني يك توقف و ادامه يعني 1-2-3 يعني اول يك بوق بعد دو بوق بعد هم سه بوق . ويرايش چهارم به پايين اين محصول از سه بوق و از ورژن چهار به بالا از چهار بوق استفاده ميكند .
ورژن چهار :
1-1-1-3 يا 1-1-2-1 : CPU/motherboard مشكل دارد
1-1-2-3 يا 1-1-3-1 يا 1-1-3-2 يا 1-1-3-3: motherboard مشكل داره يا يكي از اجزا
1-1-3-2 يا 1-1-3-3 يا 1-1-3-4 : اشكال از حافظه 64K
1-1-4-1 : كش در level 2 مشكل داره .
1-1-4-3 : اشكال از پورت I/O .
1-2-1-1 : مديريت پاور power management
1-2-1-2 يا 1-2-1-3 : motherboard
1-2-2-1 كيبورد و 1-2-2-3 : BIOS ROM
1-2-3-1 : System timer
1-2-3-3 : DMA
1-2-4-1: IRQ

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن